PL EN


2017 | 12 | 4(46) | 71-80
Article title

The Parents’ Role in Helping Children to Develop Reading Skills

Content
Title variants
PL
Rola rodziców w rozwoju umiejętności czytania dzieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the development of children’s reading skills that are regarded as the major foundational skills for all school-based learning, academic and occupational success. Thus, parents can and should play a significant role in helping their children to develop reading skills and in encouraging their growth in this respect. It is often emphasised that starting early is the best way for parents to prepare their child for school and life progress. As parents can have a huge impact on how quickly their children learn to read, the ways parents can help their children with reading are suggested in the article. It also includes activities for families with children that can make learning experiences out of the everyday routines in which parents and their children participate if they want to help children to gain the skills they need to become readers. The resulting steps that parents can take to help the child become a successful reader are offered. The author considers that it is important for parents to know what children like in books and the kinds of books that are the most suitable for children at different ages, and that the books that parents pick to read with the child are very important.
PL
Artykuł dotyczy rozwoju umiejętności czytania dzieci, która jest uważana za podstawową umiejętność szkolną, akademicką i zawodowego sukcesu. Rodzice mogą i powinni odgrywać znaczącą rolę w pomaganiu dzieciom w rozwijaniu umiejętności czytania i zachęcaniu ich do rozwoju w tym zakresie. Podkreśla się, że wczesne rozpoczynanie nauki jest najlepszym sposobem, aby rodzice przygotowali swoje dziecko do rozwoju szkoły i życia. Podkreśla się, że jak najszybciej nauka czytania jest najlepszym sposobem, aby rodzice przygotowywali swoje dziecko do pomyślnych osiągnięć w szkole i życiu. Ponieważ rodzice mogą mieć ogromny wpływ na to, jak szybko ich dzieci uczą się czytać, w artykule zasugerowano sposoby, które rodzice mogą zastosować by pomóc swoim dzieciom w czytaniu. Obejmuje również zajęcia dla rodzin z dziećmi, które sprawiają, że doświadczenia edukacyjne wychodzą z codziennych zajęć, w których uczestniczą rodzice i ich dzieci, jeśli chcą pomóc dzieciom zdobyć umiejętności, których potrzebują, aby stać się czytelnikami. Można zaproponować następujące kroki, które rodzice mogą podjąć, aby dziecko mogło być szczęśliwym czytelnikiem. Autorka uważa, że wiedza na temat tego, co dzieci lubią w książkach i rodzaj książek najbardziej odpowiednich dla dzieci w różnym wieku, jest ważna dla zrozumienia przez rodziców. Podkreśla się, że książki, które rodzice wybierają do czytania z dzieckiem są bardzo ważne.
Contributors
References
  • Ackerman Sh., “The Guide To 1st Grade”, Parents. Raising Readers and Learners 2015. Retrieved from: < http://www.scholastic.com/parents_/resources/collection./> [12.07.2017].
  • Lyon G.R., “Developing Reading Skills in Your Children”, Great School Staff 2016, March.
  • Lyon G.R., Learning to Read: A Call from Research to Action. Get Ready to Read, 1997, Retrieved from: <http://www.getreadytoread.org./early-learning-childhood-basics. /early-literacy> [12.07.2017]
  • Swanson B. B., “How Can I Improve My Child’s Reading?” Parent Brochure. ACCESS ERIC 2001.
  • Berardi M. K., Parental Participation in Non-formal Education Activities. Pennsylvania State University. The Graduate School. College of Agricultural Sciences 2009.
  • Early Reading Strategy: The Report of the Expert Panel on Early Reading in Ontario. Ministry of Education, 2003.
  • Keith R., Foorman B., Perfetti Ch. A., Pesetsky D., Seidenberg M. S., “How Psychological Science Informs the Teaching of Reading”, Psychological Science in the Public Interest 2001, p. 31–74.
  • Sénéchal M. and LeFevre J-A., “Parental Involvement in the Development of Children’s Reading Skill: A Five-Year Longitudinal Study”, Child Development 2002, Vol. 73, No 2, March/April, pp. 445–460.
  • Teaching Reading Report and Recommendation, Commonwealth Copyright 2011.
  • Wolf M., Stoodley C. J., Proust and the Squid: the Story and Science of the Reading Brain, Harper, New York 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3be418cf-3559-4720-ac34-e13f686a8858
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.