PL EN


2010 | 1 | 101-114
Article title

Problems of the identification and protection of contemporary cultural properties

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The necessity to protect contemporary cultural properties was implemented by the provisions of the Polish Law of Spatial Planning and Development of 2 March 2003. Lack of detailed provisions regarding that issue causes the necessity to introduce uniform principles of identification and protection of valuable landmarks. Our analysis of the cultural property definition and the examples of present planning solutions indicates the problems associated with the selection and protection of the objects that may constitute contemporary cultural properties.
Year
Issue
1
Pages
101-114
Physical description
Dates
published
2010-03
Contributors
 • Institute of Urban Development
References
 • T. Barucki, Architektura Polski, Warszawa 1985.
 • T. Barucki, O pięknie ale i o tożsamości naszej współczesnej architektury, Czasopismo Techniczne z. 13, Seria: Architektura z. 6-A, 2007, p. 9-14.
 • T. Barucki, Śladami architektury. O niszczeniu wartościowych dzieł współczesnej architektury, Warszawa 2007. http://warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1989&PHPSESSID=qt00ga51p5q8sthvansndlegf3
 • G. Buczek, Dobra kultury współczesnej (1), Urbanista nr 11, 2005.
 • G. Buczek, Dobra kultury współczesnej (2), Urbanista nr 12, 2005.
 • G. Buczek, Dobra kultury współczesnej (3), Urbanista nr 1, 2006.
 • Dobra kultury współczesnej w Stolicy i zasady ich ochrony w polityce przestrzennej m. st. Warszawy oraz ich realizacja w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, materiały z seminarium OW SARP, 13.062005. http://warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=2332
 • A. Hac, Architektura, którą Łódź może się pochwalić, Gazeta Wyborcza, dodatek lokalny Łódź, 2008.02.07.
 • B. Kostuch, Powojenna ceramika architektoniczna w Krynicy, Almanach Muszyny, 2006.
 • B. Kostuch, Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem, Almanach Muszyny, 2007.
 • D. Kozłowski, O pięknie architektury (współczesnej) – uwagi o ułomności rzeczy użytecznych, Czasopismo Techniczne z. 13, Seria: Architektura z. 6-A, 2007, pp. 74-77.
 • Kraków współczesny: co zburzyć, co zachować?, Gazeta Wyborcza, 09.11.2007.
 • K. Kucza-Kuczyński, Piękna architektura – czy piękno architektury, czyli czytając Stróżewskiego, Czasopismo Techniczne z. 13, Seria: Architektura z. 6-A, 2007, pp. 83-86. 1
 • M. Motak, Architektura Krakowa 1989-2004. Nowe realizacje w kontekście miasta historycznego, Monografie Politechniki Krakowskiej, seria Architektura, nr 346, Kraków 2007.
 • Ocalmy architektoniczne perły Krakowa, Gazeta Wyborcza, 29.10.2007.
 • Organy – Hasior zdekomunizowany, Gazeta Wyborcza, Kraków, 29.11.2008.
 • Organy Hasiora grały na złą melodię, Gazeta Wyborcza, 14.11.2008.
 • Perły Krakowa. Uniknąć socrealistycznej luki, Gazeta Wyborcza, 30.10.2007.
 • Tej rzeźbie mówimy: nie!, Gazeta Wyborcza, Kraków, 12.11.2008.
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003, Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 2.03.2003, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami.
 • M. Włodarczyk, Architektura lat 60-tych w Krakowie, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bfc0579-e859-4130-93e6-c3b0b535d3e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.