PL EN


2019 | XVI (2019) | 3: Rzeczpospolita i Wschód, pod red. Artura Góraka | 179-188
Article title

Дворянская родословная книга 1785-1917 гг. как источник по истории российской бюрократии

Content
Title variants
EN
Noble genealogy book in the period 1785-1917. as a source on the history of Russian bureaucracy
PL
Szlachecka księga genealogiczna z lat 1785–1917 jako źródło do historii rosyjskiej biurokracji
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Целью данной статьи является анализ информационного потенциала дворянской родословной книги как источника по истории российской бюрократии. Анализ проводился на примере дворянской родословной книги Казанской губернии. В дворянскую родословную книгу записывались все биографические сведения о родоначальниках дворянских родов и их потомках, извлеченные из документов, представленных в качестве доказательства прав на дворянство. Для соискателей дворянства по чинам, полученным на государственной гражданской службе, такими доказательствами являлись патенты на чины, формулярные списки о службе и аттестаты об отставке, краткое содержание которых вносилось в родословную книгу. Они представляют собой достаточно информативные источники по истории российского чиновничества, многие из которых, особенно конца XVIII – начала XIX в., сохранились только в составе родословных книг и дел. Источниковедческий анализ дворянских родословных книг позволяет добавить новые штрихи к социальному портрету российской дворянской бюрократии
EN
The purpose of this article is to analyze the information potential of the noble genealogy books as a source for the history of the Russian bureaucracy. The analysis was carried out on the example of the noble genealogical book of the Kazan province. All biographical information about the ancestors of noble families and their descendants, taken from documents presented as evidence of nobility rights, was recorded in the form of a family tree. For those applying for nobility thanks to the state civil service, such proofs were rank patents, formal service letters, and resignation certificates, summaries of which were entered in the genealogical book. They are quite informative sources on the history of the Russian bureaucracy, many of which, especially from the late 18th and early 19th centuries, survived only in these books. The source study of the noble family trees allows to give a new accent to the social portrait of Russian bureaucratic nobility.
PL
Celem tego artykułu jest analiza potencjału informacyjnego szlacheckich ksiąg genealogicznych jako źródła historii rosyjskiej biurokracji. Analiza została przeprowadzona na przykładzie szlacheckiej genealogicznej księgi prowincji kazańskiej. Wszystkie informacje biograficzne o przodkach rodzin szlacheckich i ich potomkach, zaczerpnięte z dokumentów przedstawionych jako dowód praw do szlachectwa, zostały zapisane w postaci drzewa genealogicznego. Dla osób ubiegających się o szlachectwo za państwową służbę cywilną takimi dowodami były patenty rangowe, listy formalne służby i świadectwa rezygnacji, których streszczenia były wpisywane do księgi genealogicznej. Są one dość pouczającymi źródłami na temat historii rosyjskiej biurokracji, z których wiele, zwłaszcza z końca XVIII - początku XIX wieku, zachowało się tylko w tych księgach. Studium źródłowe szlacheckich drzew genealogicznych pozwala nadać nowy akcent społecznemu portretowi rosyjskiej szlachcie biurokratycznej.
Year
Volume
Pages
179-188
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Российский государственный гуманитарный университет, Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
References
 • Dvoryanstvo, [in:] Entsiklopedicheskiy slovar’ Brokgauza i Yefrona. SPb, 1893. – Т.X .– S. 203-206.
 • Dvoyenosova G. A. Dvoryanskaya rodoslovnaya kniga Kazanskoy gubernii 1785-1917 gg.: regional’nyye aspekty izucheniya massovogo istochnika: dis. ...kand. ist. nauk: 07.00.09. Kazan’ 2000.
 • Dvoyenosova G. A. Dvoryanskaya rodoslovnaya kniga Kazanskoy gubernii 1785-1917 gg.: rekonstruktsiya i istochnikovedcheskiy analiz. Kazan’: KGEU, 2004 .– 172 s.
 • Kazanskoye dvoryanstvo 1785-1917 gg.. Genealogicheskiy slovar’, sost. G.A. Dvoenosova, otv. red. L. V. Gorokhova, D. P. Sharafutdino, Kazan’ 2001.
 • Korelin A. P. Dvoryanstvo v poreformennoy Rossii 1861 - 1904 gg., Moskva 1979.
 • Korf S. A. Dvoryanstv i yego soslovnoye upravleniye za stoletiye 1762-1855 godov, Sankt-Petersburg 1906.
 • Platonova T.V. Dvoryanskiye rodoslovnyye knigi Saratovskoy gubernii v kontse XVIII – pervoy polovine XIX vv. “Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya” Seriya: Istoriya. Mezhdunarodnyye otnosheniya, 2008. – Т.8. – №1. – S.97-103.
 • Romanovich-Slavatinskiy A. Dvoryanstvo Rossii ot nachala XVIII v. do otmeny krepostnogo prava, Sankt-Petersburg 1870.
 • Savelov L. M. Rodoslovnyye zapisi. Opyt rodoslovnogo slovarya russkogo dvoryanstva, vyp. 1, Moskva 1906.
 • Savitskiy I. V. Vedeniye Dvoryanskoy rodoslovnoy knigi v Olonetskoy gubernii, 1791-1841 gg., Petrozavodsk 2000.
 • Yablochkov M. Istoriya dvoryanskogo sosloviya v Rossii, Sankt-Petersburg 1876.
 • Yelpat’yevskiy A. V. Zakonodatel’nyye istochniki po istorii dokumentirovaniya soslovnoy prinadlezhnosti v tsarskoy Rossii (XVIII - nachalo XX vv.) [in:] Istochnikovedeniye otechestvennoy istorii: Sb. statey. Moskva 1986. S. 34-72.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bfdb549-777d-4295-9b49-a4436996f26d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.