PL EN


2012 | 2(10) | 97-108
Article title

Wpływ doświadczenia na proces lektury czytelnika. Refleksje dydaktyczne

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of Experience on Process of Reading. Didactic Reflections
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article presents the concept of experience and experiencing in the field of Polonistic education. According to the scholar, Hans¬ Georg Gadamer’s philosophical her-meneutics can serve as an inspiring context in research and educational work of a teacher. Gadamer’s hermeneutics has been one of the influential ideas in philosophy and social sci-ences in recent years. The type of experience presented by the philosopher, that is more like a meeting, a talk than only a live stream, and whose task is to activate and rationalize what is primary in the process of common experiencing the world, can be used in school education in many ways.
Keywords
Contributors
References
 • Aduszkiewicz A., red., 2004, Słownik filozofii, Warszawa: Świat Książki.
 • Benjamin W., 1996, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, w: tegoż, Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, przeł. Krzemieniowa K. i in., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Benjamin W., 2001, Powrót flâneura. O „Spacerach po Berlinie” Franza Hessela, przeł. Kopacki K., „Literatura na Świecie” nr 8–9.
 • Bielik¬ Robson A., 2000, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków: Universitas.
 • Bloom H., 1982, Agon. Towards a Theory of Revisionism, Oxford: Oxford University Press.
 • Bloom H., 1997, Umysł zamknięty, przeł. Bieroń T., Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bronk A., 1998, Filozoficzna hermeneutyka w sporze o obiektywność poznania, w: tegoż: Zrozumieć świat współczesny, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Bruner J., 2006, Kultura edukacji, przeł. Brzostowska¬ Tereszkiewicz T., Kraków: Universitas.
 • Buczyńska¬ Garewicz H., 1970, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czeżowski T., 1965, Filozofia na rozdrożu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dewey J., 1980, Art as experience, New York: Berkeley Pub. Group.
 • Dybel P., 2004, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków: Universitas.
 • Feldman C.F., Bruner J., D. Kalmar, B. Renderer, 1993, Plot, Plight, and Dramatism: Interpretation at Three Ages, „Human Development”, nr 36.
 • Foucault M. 1999, Remarks on Marx: Conversations with Duccacio Trombadori, przeł. Goldstein R.J., Cascaito J., New York: Semiotext(e).
 • Gadamer H.-G., 1975, Replik, w: Karl-Otto Apel, red., Hermeneutyk und Ideologiekritik, Frankfurt a. Mein: Suhrkamp.
 • Gadamer H.-G., 1993, Prawda i metoda, przeł. Baran B., Kraków: „Inter Esse”.
 • Gadamer H.-G., Dutt C., Palmer R.E., 2001, Gadamer In Conversation: Reflections and Commentary, Palmer R.E., red., New Haven: Yale Univeristy Press.
 • Ingarden R., 1963, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jay M., 2008, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. Rejniak-Majewska A., Kraków: Universitas.
 • Kalaga W., 2001 Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Kraków: Universitas.
 • Krąpiec M.A., 1976, Doświadczenie i metafizyka, „Rocznik Filozoficzny”, z. 1.
 • Leśniewski N., 1998, O hermeneutyce radykalnej, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Lorenz W., 2003, Hermeneutyczne koncepcje człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Manuel A., 2011, Świąteczne czytanie, „Książki w Tygodniku”, [dod. do:] „Tygodnik Powszechny”, nr 12.
 • Markowski M.P., 1997, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków: Universitas.
 • Myrdzik B., 2008, O potrzebie kształtowania wrażliwości narracyjnej uczniów, w: Gromadzka B., Mrozek D., Kaniewski J., red., Kultura – Język – Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, Poznań: „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 • Potępa M., 2003, Spór o podmiot w filozofii współczesnej. Husserl – Heidegger – Gadamer – Jaspers, Warszawa: Warsgraf.
 • Ricoeur P., 2003, O sobie samym jako innym, przeł. Chełstowski B., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stępień A.B., 1970, Rodzaje bezpośredniego poznania, „Rocznik Filozoficzny”, z. 1.
 • Stępień A.B., 1974, Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, „Zeszyty Naukowe KUL”, z. 4.
 • Stierle H., 1980, Walter Benjamin und die Erfahrung des Lesens, „Poetica”, nr 1.
 • Szulakiewicz M., 2004, Filozofia jako hermeneutyka, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Tokarska¬ Bakir J., 2000, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, Kraków: Universitas.
 • Wieczorkiewicz A., 2002, Muzeum ludzkich ciał: anatomia spojrzenia, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Zakrzewska¬ Manterys E., 1998, Hermeneutyczne inspiracje, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bff893c-92fa-47a6-a62d-fdc49f07797c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.