Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 107-112

Article title

Teren przyszkolny – jego granice i funkcje w umysłach studentów, byłych uczniów

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Near school area – its boundaries and functions in the students opinion

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ze względu na umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z naturą teren przyszkolny stanowi jedną z najbardziej cennych przestrzeni edukacyjnych w kształceniu przyrodniczym, gdyż przestrzeń ta przez swoją bliskość stwarza szereg okazji do „oswajania” przyrody rozumianego jako jej dogłębne poznanie. Ponieważ, każdą z przestrzeni edukacyjnych określa wiele determinant, postawiliśmy pytanie o granice, w których według studentów – byłych uczniów funkcjonuje teren przyszkolny oraz o sposoby nieformalnego naznaczania tej przestrzeni przez jej użytkowników. Czy zamyka się on w granicach administracyjnych działki, czy wykracza poza nią? Czy i w jaki sposób użytkownicy terenu przyszkolnego nadają jego składowym nieformalne funkcje? Czy można zaobserwować jakieś prawidłowości? To tylko niektóre z pytań, na które próbujemy odpowiedzieć.
EN
Near school area is one of the most valuable educational space in the education of nature, because this space by its proximity creates many opportunities for “taming” nature understood as her in-depth knowledge. Because each of the educational space can be identified by a number of determinants, we put the question of the limits within which according to students – former school students, near school area operates. We are also interested in getting information about the informal ways of stigmatizing this space (area) by its users. Is it closed within the administrative boundaries of the plot, or go beyond? Whether and how the users of near school area give its constituent informal functions? Can we find any patterns? These are just some of the questions that we are trying to answer.

Year

Issue

s1

Pages

107-112

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

author
  • Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c047f25-75a4-4508-ba15-9ff05cb601ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.