PL EN


2015 | 5 | 517-521
Article title

(Prze)pisać siebie. O Zeszytach Piotra Rawicza

Authors
Content
Title variants
EN
(Re)Writing myself. Piotr Rawicz’s Zeszyty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Piotr Rawicz, francuskojęzyczny pisarz o polsko-żydowskich korzeniach, pozostawił po sobie niedostępne dotąd dla szerszego grona odbiorców Zeszyty – obszerny dziennik, który autor przez lata przepisywał. Efektem tego zabiegu jest tekst, w którym nakładają się na siebie dwie perspektywy diarystycznego „pisania siebie”. Autoterapeutyczna, „zbawcza” praktyka piśmiennicza odsłania mechanizmy radzenia sobie z traumą – doświadczeniem niepoddającym się symbolicznej reprezentacji. Celem artykułu będzie analiza związków między performatywnym aktem pisania a pamięcią traumatyczną.
EN
Piotr Rawicz, a French-speaking writer of Polish-Jewish origins, left behind him "Zeszty" - an unique diary, containing a huge collection of notes, writings and poems, which over the years were all rewritten by the author. "Zeszyty" is a kind of overlapping “double text” in which two perspectives of creating the author's identity are presented. Autotherapy based on writing practice reveals mechanisms of working through a post-war trauma – an experience which undergoes symbolic representation. The aim of the article is to analyze Rawicz’s text and the relations between the performative act of writing and traumatic memory.
Year
Issue
5
Pages
517-521
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • [1] Agamben G., Co zostaje z Auschwitz?, Warszawa 2008
 • [2] Bielik-Robson A., Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” 2004, nr 5
 • [3] Bojarska K., Przeżyć raz jeszcze: performance, pamięć, trauma, „Sztuka i dokumentacja” 2013, nr 9
 • [4] Ciarkowska A., Pisanie „na zgliszczach” języka. O „Zeszytach” Piotra Rawicza, „Midrasz” 2014, nr 5
 • [5] Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2004
 • [6] Dayan Rosenman A., Louwagie F. (red.), Un ciel de sang et de cen dres. Piotr Rawicz et la solitude de témoin, Paryż 2012
 • [7] Krajewska A., Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki, Poznań 2009
 • [8] LaCapra D., Historia w okesie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, Kraków 2009
 • [9] Lanzmann C., Shoah, Paryż 1985
 • [10] Lejeune P., Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów, „Pamiętnik literacki” 2006, z. 4
 • [11] Marciniak H., Reprezentacja doświadczenia traumatycznego w dzienniku osobistym. Aleksander Wat – Ivan Blatný, [w:] Podniesińska Z., Wróbel J., Trauma, pamięć, wyobraźnia, Kraków, 2011
 • [12] Nadana-Sokołowska K., Dziennik albo samobójstwo, „Teksty Drugie” 2009, nr 4
 • [13] Orwid M., Trauma, Kraków 2009
 • [14] Skarga B., Ślad i obecność, Warszawa 2002
 • [15] Ubertowska A., Świadectwo – trauma – głos Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007
 • [16] Van Alpen E., Afekt, trauma i rozumienie: sztuka ponad granicami wyobraźni. Ernst van Alpen w rozmowie z Romą Sendyką i Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie” 2012, nr 4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c09cb61-80b6-4ee2-a0ed-cac9dc99ed95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.