PL EN


2015 | 1(42) | 129-144
Article title

Ozdobny kamień z synagogi w Magdali w interpretacji Mordechaia Aviama: konteksty socjologiczno-religijne życia galilejskich Żydów w czasach Jezusa Chrystusa

Authors
Title variants
EN
The decorated stone from the synagogue in Migdal in the interpretation of Mordechai Aviam: socio-religious contexts of life of Galilean Jews at the time of Jesus
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł nawiązuje do odnalezionego w 2009 r. przez izraelskich archeologów Dinę Ashalom-Gorni i Arfana Najara w synagodze w Magdali dużego ozdobnego kamienia oraz jego interpretacji symbolicznej dokonanej przez Mordechaia Aviama. Odnaleziony kamień, wsparty na czterech krótkich nogach, pokryty był ozdobno-symbolicznymi elementami po czterech bokach i na powierzchni górnej. Na frontonie kamienia widniała świątynna menora. Była ona dla Żydów symbolem świątyni jerozolimskiej. Jej obecność na ozdobnym kamieniu podsunęła Aviamowi myśl, iż również wszystkie pozostałe obiekty nie są prostymi dekoracjami, ale na sposób symboliczny nawiązują i należą do świątyni oraz jej kultycznego wyposażenia. Powołując się na świadectwa biblijne, literaturę rabiniczną, apokryficzną, dzieła Józefa Flawiusza, Filona z Aleksandrii oraz archeologię na szerokim tle historyczno-kulturowym dokonał przekonującej interpretacji każdego z dekoracyjnych elementów obecnych na kamieniu, konkludując, iż świadczą one o silnym związku istniejącym pomiędzy Galileą i Jerozolimą ze świątynią. Ozdobny kamień służył jako podstawa stołu do czytania Tory w synagodze. Słusznie ocenia go Aviam, że odsłania przed nami obraz socjologiczno-religijny życia galilejskich Żydów w czasach Jezusa.
EN
The article refers to a large decorated stone block which was discovered by Israeli archaeologists Dina Avshalom-Gorni and Arfan Najar in 2009 in a synagogue in Magdal and it explores its symbolic interpretation by Morchechai Aviam. The stone with four short legs was covered with decorative-symbolic elements on four sides and on the upper face. On the facade there was the temple’s menorah which symbolizes the temple in Jerusalem. Its presence on the stone, for Aviam, means that all other objects are not simple decorations but they symbolize the temple and its cultic decorations. ‘Aviam’ – who is referring to biblical sources, rabbinic literature, apocryphal literature, the works of Flavius Josephius, Filon of Alexandria and the archaeology with wide historical-cultural background – interpreted every single element found on the stone. Thus, he came to a conclusion that, through the temple, there is a strong connection between Galilee and Jerusalem. The ornamented stone was used as a base for the Torah reading table in the synagogue. Aviam claims that the stone shows to us a socio-religious image of life of the Galilean Jews at the time of Jesus.
Contributors
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie (Ukraina)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c0f0360-9545-4b57-b4d5-401479a8ac66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.