PL EN


2014 | 6 |
Article title

Podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi prawo do kwatery żołnierskiej

Title variants
EN
The division of the common property of the spouses, which includes also the right to a billet
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi prawo do kwatery żołnierskiej. Opracowanie składa się z trzech części, w których kolejno omówiono: przynależność prawa do kwatery stałej do majątków małżonków, rozkwaterowanie byłych małżonków w trybie art. 41 a Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozliczenie rozwiedzionych małżonków z tytułu przynależności do majątku wspólnego prawa do kwatery stałej. Całość zamykają zwięzłe wnioski.
EN
The aim of the article is to present problematic aspects of a division of the property of the spouses, which includes also the right to a billet. The article consists of three parts, which discuss the following aspects: legal affiliation to a billet to spouses’ property, quartering of ex-spouses according to the art. 41a of the Accommodation of Armed Forces of the Republic of Poland Act from the 22nd of June 1995, settlement of divorced spouses regarding the affiliation to common property and the right to a billet. Concise conclusions are presented at the end of the article.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Jędrejek G., Prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu a stosunki majątkowe małżonków, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3.
 • Pietrzykowski J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010.
 • Postanowienie SN z dn. dnia 17.10. października 2003 r., IV CK 283/02, LEX nr 602280.
 • Postanowienie SN z dn. dnia 19.06. czerwca 2009 r., V CSK 485/08, LEX nr 537040.
 • Postanowienie SN z dn. dnia 26.11. listopada 2009 r., III CZP 103/09; Uchwała SN z dnia 24.09. września 2003 r., III CZP 56/03.
 • Postanowienie SN z dn. dnia 9.05. maja 2008 r., III CZP 26/08, LEX nr 449897.
 • Smyczyński T., w: System prawa prywatnego, t. 11: ,t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009.
 • Sychowicz M., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2009.
 • Uchwała SN z dn. dnia 12.04. kwietnia 1995 r., III CZP 34/95, OSNC 1995, nr 7, poz. 109.
 • Uchwała SN z dn. dnia 13.06. czerwca 2003 r., III CZP 36/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 52.
 • Uchwała SN z dn. dnia 9.05. maja 2008 r., III CZP 33/08, LEX nr 383007.
 • Uchwała SN z dn. 7.03. marca 1969 r., III CZP 10/69, OSNC 1970, nr 4, poz. 53.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, Nnr 116, poz. 1203.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, Nnr 162, poz. 1691.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1995, Nnr 86, poz. 433.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, Nnr 28, poz. 143.
 • Uzasadnienie postanowienia SN z dn. dnia 7.02. lutego 2014 r., III CZP 120/13, LEX nr 1448742.
 • Uzasadnienie uchwały SN z dn. dnia 11. września 09.2003 r., III CZP 52/03, LEX nr 80361.
 • Uzasadnienie uchwały SN z dn. dnia 24.11. listopada 2006 r., III CZP 107/06, LEX nr 198921.
 • Uzasadnienie uchwały SN z dn. dnia 28. czerwca 06.,2000 r., III CZP 15/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 2.
 • Uzasadnienie wyroku SN z dn. dnia 28.05. maja 2008 r., II CSK 22/08, LEX nr 494145.
 • Wyrok NSA z dn. dnia 8.05. maja 2007 r., I OSK 439/06, LEX nr 342495.
 • Wyrok SN z dn. dnia 11.03. marca 2009 r., I CSK 355/08, LEX nr 560508.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c19c927-22bf-41fd-b88b-811771ba25f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.