PL EN


Journal
2013 | 6 | 233-246
Article title

Romowie w Austrii i Niemczech – współczesny status prawny a rzeczywistość

Authors
Content
Title variants
EN
The Romani in Austria and Germany – the contemporary legal status versus the reality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obu państwach Romowie zaliczani są do grona mniejszości uznanych. W Austrii takie uznanie nastąpiło 24 grudnia 1993 r. W Niemczech miało to natomiast miejsce w 1995 roku, przy okazji podpisywania przez to państwo Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Mimo uregulowanego statusu prawnego wciąż jest to jednak grupa dyskryminowana. Celem niniejszego artykułu jest więc skonfrontowanie stanu prawnego z rzeczywistością. Z analizy wynika, że sam fakt uznania ze strony władz niewiele zmienił w życiu codziennych Romów. Wciąż jest to grupa znajdująca się poza marginesem społecznym, o dużym wskaźniku bezrobocia, niskim poziomie wykształcenia i małych aspiracjach politycznych.
EN
In both countries, the Romani are numbered among the recognized minority: in Austria, the recognition took place on December 24, 1993; in Germany in 1995, when the representatives of the government signed the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Although their legal status was regulated the Romani are still discriminated. The purpose of this article is to confront their legal status with the reality. The analysis shows that the recognition of the authorities has not affected Romanies’ everyday life. This is still a group located at the fringes of society, with high unemployment rate, low educational attainment and insufficient political aspirations.
Journal
Year
Issue
6
Pages
233-246
Physical description
Artykuł
Dates
published
2013-10-10
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c1a6983-840b-4f7e-a05d-09be9117b4a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.