PL EN


2013 | 2 | 1 | 8-16
Article title

Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
The direction of amendments concerning merger control in the draft of the Amendment of the Competition and Consumer Protection Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakłada m.in. wprowadzenie zmian w obszarze kontroli koncentracji przedsiębiorców. W niniejszym artykule autor omawia najważniejsze z nich, do jakich zaliczyć należy wprowadzenie dwuetapowego postępowania w sprawie kontroli koncentracji, instytucję przedstawienia zarzutów do planowanej koncentracji, utajnienie terminu realizacji decyzji warunkowej, a także wprowadzenie regulacji dotyczącej „koncentracji wieloetapowych”. Ta ostatnia zmiana, mająca na celu zapobieganie obchodzeniu przepisów poprzez dokonywanie szeregu mniejszych koncentracji, pozwalających na skorzystanie z wyłączenia de minimis, budzi stosunkowo najwięcej wątpliwości. Dlatego zwłaszcza w odniesieniu do niej autor zgłasza uwagi krytyczne, proponując równocześnie rozwiązania umożliwiające wyeliminowanie jej mankamentów.
EN
The Draft Amendment of the Competition and Consumer Protection Act of 2007 approved by the Council of Ministers provides for, among others, the introduction of some changes to the merger control area. The author discusses the most important of these amendments including: two-phase merger control proceedings, statements of objections towards planned concentrations, secrecy for the execution deadline of conditional decisions, and the introduction of new rules on ‘multiphase concentration’. The latter in particular is subject to some controversy since it is meant to prevent the circumvention of the law through the execution of a range of smaller concentrations covered by the de minims rule. The proposed changes are critically analyzed by the author, who at the same time suggests a number of solutions that make it possible to eliminate the amendment’s drawbacks.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
8-16
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
References
  • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2009
  • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, T. I, Warszawa 2005
  • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2009
  • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2012
  • Wolski D., Wybrane zagadnienia z zakresu wydawania i realizacji decyzji udzielających warunkowej zgody na dokonanie koncentracji
  • przedsiębiorców, iKAR 2/2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c20f545-9710-4bc7-b019-50c00c9dd14d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.