PL EN


2017 | 4(22) | 27-34 s.
Article title

TRENING KUMITE W KARATE WKF - DIALEKTYKA PRZYGOTOWAŃ DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Content
Title variants
EN
KUMITE TRAINING IN WKF KARATE - DIALECTICS OF PREPARATIONS FOR SPORT COMPETITION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu było przedstawienie treningu kumite w karate WKF na podstawie analizy przygotowań do współzawodnictwa sportowego. Materiał i metoda: Dokonano rocznej obserwacji treningów w czterech sekcjach karate WKF (Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate) w powiecie jeleniogórskim województwa dolnośląskiego. Dialektykę wykonano na podstawie zgromadzonych danych w formie nagrań, notatek, wywiadów z trenerami i zawodnikami. Wyniki: Metody dydaktyczne, etapy treningów, struktura czasowa treningów, środki oddziaływań oraz kontrola postępów były zgodne z założeniami teorii sportu. Wnioski: Trening karate WKF jest tożsamy z innymi sztukami walki budo. Przez trening osiąga się skuteczność w wykonywaniu technik oraz umiejętność wykonania ich także w walce pozasportowej. O poziomie wyszkolenia zawodnika świadczy dyspozycja jego oraz przeciwnika. Każdy zawodnik potrzebuje indywidualnego podejścia.
EN
Purpose: The purpose of this article was to present Kumite training in WKF karate on the basis of analysis of sport competition preparations. Material and Method: An annual training visit was conducted in four sections of the WKF (Sports Club Funakoshi Shotokan Karate) in the Jelenia Góra district of Lower Silesia. The dialectics was based on collected data in the form of recordings, notes, interviews with trainers and competitors. Results: Didactic methods, training stages, training time structure, means of interaction and progress control were in line with the theory of sport. Conclusion: WKF karate training is identical to other budo martial arts. Through training, you gain the ability to perform techniques and the ability to perform them in a non-racing battle. The level of training of the player is provided by his and his opponent's instruction. Each competitor needs an individual approach.
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie
References
 • Beghetto G. (2011) The new encyclopedia of karate-do: tome 1, Szczecin: Columbus.
 • Błach W., Migasiewicz J., Wierzbicka-Damska I. (2007) Innowacje w przygotowaniu fizycznym zawodników sportów walki, AWF Wrocław.
 • Fechner P., Ruciński M. (1985) Karate-do - Pokonać samego siebie, Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Habersetzer R. (1974) La guide marabut du karate. Marabut Service, Vervies (Belgique).
 • Habersetzer R. (2003) Karate pratique: du débutant à la ceinture noire. Encyclopedie des arts martiaux. Paris: Amphora.
 • Kosendiak J. (2005) Wykłady z Teorii Sportu dla studentów AWF, BK, Wrocław,
 • Miłkowski J. (1983) Karate - wiadomości podstawowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa
 • Miłkowski J. (1987) Sztuki i sporty walki dalekiego wschodu, Warszawa: Sport i Turystyka,
 • Miłkowski J. Encyklopedia sztuk walki, Algo, Toruń 2008.
 • Nakayama M., Draeger D. F. (2009a) Practical Karate: A guide to everyman's self-defense, Tokyo: Tuttle.
 • Nakayama M., Draeger D. F. (2009b) Practical Karate: Defense against an unarmed assailant. Tokyo: Tuttle,
 • Nishiyama H. (1989) Traditional Karate Coach's Manual. Los Angeles: International Traditional Karate Federation,
 • Nishiyama H., Brown R. C. (2001) Karate: The Art of Empty-Hand Fighting. Tokyo: Tuttle.
 • Piepiora P. (2009) Obciążenia treningowe i kontrola procesu szkoleniowego zawodnika trenującego karate, [w:] Adamczuk F. (red.), III Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa Jelenia Góra 14-15 maja 2009, AE we Wrocławiu.
 • Piepiora P., Piepiora Z. (2015) Tactical preparation of karate competitor for kumite sports fight [w:] Badura S., Mokrys M. (red.), Advanced Research in Scientific Areas (ARSA), November 2015, Vol. 4, No. 1, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina.
 • Piepiora P., Piepiora Z. (2016) The philosophy of karate in terms of the dojo-kun and the niju-kun on the example of shotokan style, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku”, vol. 16, nr 2.
 • Piepiora P., Witkowski K. (2015) Technical preparation of karate competitor for kumite sports fight, [w:] Badura S., Mokrys M. (red.), Advanced Research in Scientific Areas (ARSA), November 2015, Vol. 4, No. 1, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina.
 • Piepiora P., Witkowski K., Maśliński J. (2016) Ewolucja karate: od plebejskiej formy walki do sportu olimpijskiego, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku”, nr 18, nr 4.
 • Piepiora P., Witkowski K., Migasiewicz J. (2017) Przygotowanie motoryczne zawodnika karate do walki sportowej kumite, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku”, vol. 19, nr 1.
 • Prus G. (2009) Trening sportowy, AWF Katowice.
 • Seba A. O., Baena F. T., Mouchet J. N. (2002) Combate supremo, Tarragona (Espada): Angel Delgado Pozo.
 • Sozański H. (1999) Podstawy teorii treningu sportowego. COS, Warszawa.
 • Szeligowski P. (2009) Tradycyjne karate kyokushin, Aha!, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c2d2d2e-c5c2-4c73-ad48-943492e3cd0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.