PL EN


2013 | 4 | 1 | 035-058
Article title

Polityka kulturalna Lublina w świetle starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cultural Policy of Lublin in the Light of Efforts for the Title of European Capital of Culture 2016
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
035-058
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Filozofii Religii na Wydziale Filozofii KUL; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, a_dams20@wp.pl
References
 • Bagby P., Pojęcie kultury. Warszawa: Wydawnictwa UW 1998.
 • Baldwin E., Wstęp do kulturoznawstwa. Poznań: PWN 2007.
 • Bieniecki M., Lublin – miasto które prowadzi spójną politykę integracyjną. http://www. biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/33-january-2012/lublin-miasto-ktore-prowadzi-spojna-polityke- integracyjna. [20.08.2012].
 • Bronkiewicz J., Polityka kulturalna miast rozwija gospodarkę. http://samorzad. infor.pl/ temat_dnia/artykuly/387769,polityka_kulturalna_miast_rozwija_gospodarke.html [20.08.2012].
 • Czarnowski S., Kultura. Warszawa: Wydawnictwa UW 1998.
 • Europejski wymiar Lublina jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, http://kultura.lublin.eu/pi/11714_1.pdf [11.01.2012].
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2010.
 • Gierat-Bieroń B., Kultura w mieście. http://www.instytutobywatelski.pl/4321/lupa-instytutu/ kultura-w-miescie [13.08.2012].
 • Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Poznań: WN UAM 2005.
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury. Warszawa: PWN 1983.
 • Konkluzja Rady z 24 maja 2007 w sprawie sektora kultury i sektorów kreatywnych w osiąganiu celów lizbońskich, Dz. U. C 311/7, 21.12.2007. Por., http://eur-lex.europa.eu/Lex Uri Serv [19.11.2011].
 • LUBLIN Europejska Stolica Kultury 2016. http://kultura.lublin.eu/pi/17772_1.pdf [20.08.2012].
 • Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat. http://www.lublin.eu/images/media/ 1253265707_ESK_2016.pdf [12.01.2012].
 • Lublin najbardziej medialnym kandydatem do ESK 2016. http://www.kurierlubelski.pl/artykul/ 382758,lublin-najbardziej-medialnym-kandydatem-do-esk-2016,id,t.html [12.01.2012].
 • Miasto w dialogu – 2017. Propozycja do konsultacji społecznych. http://kultura.lublin.eu/pi/ 19591_1.pdf [12.05.2012].
 • PAP. Warszawa. Minister Zdrojewski w Sejmie o polityce kulturalnej państw. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/86435.html. [31.03.2012].
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii. Kultura. Hasło: Kultura http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/ kultura.pdf [25.03.2012].
 • Rozwód K., Opracowanie założeń projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury. Lublin: Urząd Miasta Lublin 2008.
 • Selekcja Europejskiej Stolicy Kultur na rok 2016 w Polsce. Warszawa, 20-21 czerwca 2011 r. http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/esk2016/Raport-ESK2016_PL.pdf [12.04.2012].
 • Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020. http://www.federacja-ngo.pl/ konsultacje/pix/users/file/AA_Strategia_Kulturalna/Rozdzia%C5%82_II_Za%C5%82o%C5%BCenia_do_strategii.pdf [20.08.2012].
 • Throsby D., Ekonomia i kultura. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2010.
 • Tylor E.B., Cywilizacja pierwotna, badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów. Przeł. Z.A. Kowerska. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo „Głosu” 1986.
 • Wnuk-Lipiński E., Rozumienie kultury, Szkice socjologiczne. Warszawa: Instytut Wy-dawniczy CRZZ 1979.
 • Zainwestuj w Lublinie – naprawdę warto! http://www.lublin.eu/Zainwestuj_w_Lublinie_ naprawde_ warto_-1-268.html [13.08.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c2f222c-45c3-4655-a9d5-f4603da5f3f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.