PL EN


2012 | 39 | 5-6(458-459) | 24-29
Article title

DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA OPIEKUŃCZEJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ: ATYWNOŚĆ PARAFII W POLSCE NA RZECZ CHORYCH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
LOCAL COMMUNITY CARE FUNCTIONAL DETERMINANTS: PARISH ACTIVITY FOR THE SICK IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie jednego z przejawów funkcjonowania tzw. opiekuńczej wspólnoty (community care), czyli motywowanej religijnie działalności prospołecznej na rzecz chorych. W części pierwszej prezentowane są wyniki badań na temat prospołecznej aktywności parafii w Polsce. W części drugiej metodami statystycznymi zostają poddane analizie konteksty funkcjonowania opiekuńczej wspólnoty: rodzaj i wielkość społeczności lokalnej, wiek, poziom feminizacji, religijność oraz liczebność organizacji. Dla celów analitycznych, ze względu na dostępność danych oraz poziom obserwacji, wspólnota rozumiana jako społeczność lokalna ograniczona jest do zakresu parafii. Tekst wpisuje się w szerszą debatę na temat zależności sektorowych, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności, w powiązaniu ze społeczną działalnością Kościoła w ramach parafii, oraz zasady pomocniczości.
EN
This article presents one of the manifestation of the community care which is the faith-based pro-social activity for sick people. The first section presents the results of the research on pro-social activities of the parish in Poland. The second part is the statistical analysis of community care contexts such as: type and size of community, age, level of feminisation, and the number of religious organizations. For analytical purposes and data availability, the local community is limited to the scope of the parish. The text takes part in a wider debate on the relationship between social sectors, the functioning of civil society and the principle of subsidiarity.
Year
Volume
39
Issue
Pages
24-29
Physical description
Contributors
  • Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c30f219-1846-478d-843d-74d312c61ed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.