PL EN


2015 | 36 | 211-229
Article title

Satysfakcja z życia seksualnego i małżeńskiego, obraz własnego ciała a funkcjonowanie emocjonalne u kobiet po stracie dziecka w okresie pre- i perinatalnym

Content
Title variants
EN
Satisfaction with sexual and marital life, body image and emotional functioning in women after the miscarriage during the pre-and perinatal period
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
One of the aim of this work was to verify whether there is anassociation between sexual satisfaction and marital and emotional intelligence and self-esteem in women after pregnancy loss. Material and methods: We examined 41 women after the loss of a child during pregnancy or childbirth in age from 20 to 35 years, attending support group meetings. The control group consisted of 40 healthy women. The present study used the scale of Sexual Satisfaction with Life, Drawing Sheet Self Appearance (RASW), selected Marriage Questionnaire (KDM-2), Emotional Intelligence Scale - Faces (SIE-T) and the questionnaire used in the study (Imprint information regarding satisfaction with their body weight). Results and conclusions: Women after the loss of a child during the pre-and perinatal characterized by a higher level of disappointment with marriage, sexual adjustment, self-esteem appearance in terms of the validity of parts of the body and a lower level of sexual performance and self-esteem in terms of satisfaction with body parts. In contrast, the results in emotional intelligence scale, manifested recognition of emotions based on facial expressions of both groups were similar. Both the overall level of satisfaction with sex life and the level of overall satisfaction of marriage are similar in both groups. In the group criterion was a significant positive correlation between overall sexual satisfaction and self-esteem appearance in terms of satisfaction and validity of parts of the body. It is noted that in women, after loss of the child, the higher the sexual performance scores - the higher the score scale matching, and self-esteem, sexual satisfaction in terms of validity of the appearance of the body.
PL
Jednym z głównych celów pracy było sprawdzenie czy istnieje związek między satysfakcją seksualną i małżeńską a inteligencją emocjonalną i samooceną wyglądu u kobiet po stratach ciąży w porównaniu z kobietami, które nie rodziły. Materiał i metody: Zbadano 41 kobiet po stracie dziecka w trakcie ciąży lub porodu w wieku od 20 do 35 lat, uczęszczające na spotkania grupy wsparcia. Grupę kontrolną stanowiło 40 kobiet zdrowych. Grupa kontrolna została dobrana ekwiwalentnie pod względem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia Seksualnego, Rysunkowy Arkusz Samooceny Wyglądu (RASW), Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), Skalę Inteligencji Emocjonalnej - Twarze (SIE-T) oraz ankietę konstrukcji własnej (metryczka z informacjami dotyczącymi zadowolenia ze swojej masy ciała). Wyniki i wnioski: Ogólnie rozumiany poziom zadowolenia z życia seksualnego jak i poziom ogólnej satysfakcji małżeńskiej są podobne w obu badanych grupach. W grupie kryterialnej stwierdzono istotny dodatni związek między ogólną satysfakcją seksualną a samooceną wyglądu. U kobiet, które doświadczyły utraty dziecka rozczarowanie dotychczasowym małżeństwem okazało się być wyższe niż w grupie kontrolnej. Co oznacza, iż kobiety po stracie dziecka częściej czują się zawiedzione jakością dotychczasowej relacji z partnerem. Kobiety, które doświadczyły straty dziecka charakteryzuje wyższy poziom dopasowania seksualnego w porównaniu z grupą kontrolną. Oznacza to, iż kobiety po stracie dziecka czują się bardziej dopasowane seksualnie ze swoimi partnerami - podobieństwo to widoczne jest w zakresie postaw, przekonań, potrzeb, pragnień i preferencji związanych z seksem, odczuwania pociągu seksualnego wobec siebie i wrażliwości partnera na upodobania partnerki. Wyniki w skali inteligencji emocjonalnej, przejawiającej się rozpoznawaniem emocji na podstawie ekspresji mimicznej obu grup były do siebie zbliżone.
Year
Volume
36
Pages
211-229
Physical description
Contributors
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa” w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział Psychologii, Katedra Psychoterapii i Terapii Seksualnej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
References
 • Adolfsson A., Larsson P., Wijma B., Guilt and emptiness: women’ s experiences ofmiscarriage. Health Care Women Int. 2004;25: 543-560.
 • Barton-Smoczyńska I., O dziecku, które odwróciło się na pięcie, Łomianki 2006.
 • Imieliński K., Seksiatria, Warszawa. 1990.
 • Leiblum S.R., Rosen R.C., Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk 2005.
 • Lew-Starowicz Z., Leczenie czynnościowych zaburzeń seksualnych, Warszawa 1985.
 • Lipczyński A., Psychologiczna interwencja kryzysowa w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007.
 • Lis-Turlejska M., Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Żak, Warszawa 2002.
 • Neugebauer R., Kline J., Bleiberg K., [et al]., Preliminary open trial of interpersonal counseling forsubsyndromal depression following miscarriage. “Depress Anxiety”. 2007; 24; 219-222; N. Brier, Anxiety after miscarriage, “A reviev of the empirical literature and implications for clinicalpractice”. 2004; 31: 138-142.
 • Prażmowska B., Puto G., Kowal E., Gierat B., Niespełnione macierzyństwo. „Ginekologia Praktyczna”, 2009; 4: 53-56.
 • Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa, Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c365701-1b87-4062-a110-d2d2f4bcb789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.