PL EN


2016 | 2(19) | 38-44
Article title

Rozszerzonao dpowiedzialność producenta a pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Content
Title variants
EN
Extended producer responsibility and the package of the European Commission concerning the closed loop economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym ma przynieść znaczące zmiany w systemie gospodarowania odpadami m.in. w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Za produkt oraz wszystko to, co pozostanie po jego konsumpcji, odpowiedzialny będzie wprowadzający odpady na rynek. Będzie on więc musiał finansować zarówno selektywną zbiórkę, jak i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych. Czy wzmocnienie ram prawnych UE w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta poprawi sytuację na polskim rynku surowców wtórnych?
The package of the European Commission concerning the development of the closed loop economy is expected to bring significant changes in the system of waste management, inter alia, within the extended producer responsibility schemes. The entity introducing waste to the market will be responsible for the product and everything that remains after its consumption. It will, therefore, have to contribute to both selective collection and management of packaging waste. Is the strengthening of the EU legal framework in the field of extended producer responsibility improve the situation on the Polish market of recyclable materials?
Publisher
Year
Issue
Pages
38-44
Physical description
Dates
printed
2016-04
Contributors
 • Zastępca Dyrektora w zespole Sustainability Consulting Central Europe
 • Zespół Sustainability Consulting Central Europe
References
 • 1 Redesigning Producer Responsibility, A new EPR is needed for a circular economy, Zero Waste Europe, September 2015.
 • 2 Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR), Bio by Deloitte, European Commission – DG Environment, 2014.
 • 3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • 4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
 • 5 Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.
 • 6 D yrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 • 7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • 8 Idem, Extended Producer Responsibility.
 • 9 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste.
 • 10 Grodkiewicz P., Ku gospodarce o obiegu zamkniętym, „Logistyka Odzysku” 1/2015.
 • 11 R ossem Ch., Tojo N., Lindhqvist T., Extended Producer Responsibility, An examination of its impact on innovation and greening products, Report commissioned by Greenpeace International, Friends of the Earth and the European Environmental Bureau (EEB), 2006.
 • 12 Kozłowska B., Od kołyski do kołyski – kiedy tak będzie, „Logistyka Odzysku”, 3/2013
 • 13 Grodkiewicz P., CER – środowiskowa odpowiedzialność biznesu, „Logistyka Odzysku”, 2/2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c38b5db-ae65-4da6-b170-c40a7cd0c632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.