PL EN


2018 | 513 | 364-372
Article title

Formy kontroli a zapewnienie prawidłowej realizacji projektów unijnych w publicznych uczelniach technicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza roli głównych form kontroli w zapewnieniu prawidłowej realizacji przez publiczne uczelnie techniczne projektów unijnych. W artykule przedstawiono specyfikę projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Omówiono główne formy kontroli w projektach unijnych. Ostatnia część tekstu dotyczyła roli kontroli w zapewnieniu skutecznej realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i została oparta na danych pierwotnych zgromadzonych w trakcie przeprowadzonego badania ankietowego. Studia literaturowe oraz wyniki badań własnych potwierdziły kluczowe znaczenie kontroli bieżącej w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych. Wykazały ponadto szczególnie istotną rolę audytu zewnętrznego w przypadku wykrywania nieprawidłowości oraz audytu wewnętrznego w zakresie wskazywania właściwych działań.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c4477fd-f08c-4912-b957-0a60282b6a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.