Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 25

Article title

Paczkomaty elementem infrastruktury zwiększającym bezpieczeństwo procesów logistycznych

Content

Title variants

EN
Parcel lockers as an infrastructure element that increases the security of logistic processes

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
The assessment of the execution of logistic processes, especially courier services, mainly depends on the speed and prompt completion of the delivery of a parcel to the recipient. One of the most difficult problems in this area is the synchronisation of the delivery time of a parcel by a courier company with the time at which the recipient is ready to receive it. The paper treats parcel lockers as one of the elements creating the modern infrastructure of logistic processes both domestically and internationally. What is more, the author emphasises the importance of parcel lockers for the efficiency and safety of the execution of the abovementioned logistic processes. The author pays attention to the principal factors that determine this infrastructure as well as to the processes taking place on the courier services market that may influence its efficiency and safety.

Keywords

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Brdulak Halina, Satysfakcja klientów w branży TSL, „Rzeczpospolita”, dodatek LTS 1/2006.
 • 2. Ciesielski Marek (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
 • 3. Czaplewski Roman, Flaga-Gieruszyoska Kinga, Rynek usług pocztowych, Warszawa 2008.
 • 4. Dunckel Jacqueline, Taylor Brian, Profesjonalny system obsługi klienta, M&A, Lublin 1996.
 • 5. Gospodarek J., Definicje i interpretacje prawne dotyczące przedmiotu usług kurierskich, Telpost, Warszawa 1996.
 • 6. Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok.
 • 7. Informacja o wynikach kontroli Komercjalizacja I Restrukturyzacja Poczty Polskiej, NIK, Warszawa 2012.
 • 8. Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Międzynarodowe usługi logistyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2010.
 • 9. Kaznowski Dominik, Nowy marketing, VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • 10. Konoka R., Ocena wykorzystania Paczkomatów w rozwiązywaniu problemów „ostatniego kilometra”, ASzWoj, Warszawa 2016.
 • 11. Mcleod Angus, Marketing internetowy w praktyce, Złote Myśli Sp. z o.o., Gliwice 2008.
 • 12. Nowakowski Tomasz (red.), Systemy logistyczne, cz. 2, Difin, Warszawa 2011.
 • 13. Panasiuk Aleksander, Usługi pocztowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • 14. Raport Poczta Polska za rok 2012, Warszawa 2013.
 • 15. Rydzkowski Włodzimierz, Usługi logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 2007.
 • 16. Wiktor Jan W., Promocja, system komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • 17. Wojewódzka-Król Krystyna, Rozwój infrastruktury transportu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.
 • 18. Wrotek Witold, Sklep internetowy szyty na miarę, Helion, Gliwice 2013.
 • 1. Światowy rynek przesyłek kurierskich, http://www.alarado.pl/artykuly/swia-towy-rynek-przesylek-kurierskich.html.
 • 2. Droga przesyłki InPost, https://www.youtube.com/watch?v=Cjk6enUvRg0.
 • 3. E-comerce, https://inpost.pl/pl/dla-biznesu/e-commerce.
 • 4. InPost rusza na podbój UE! Nowa usługa inpost cross border, http://antyweb.pl/inpost-rusza-na-podboj-ue-nowa-usluga-inpost-cross-border/.
 • 5. InPost ma już 1300 lokalizacji swoich paczkomatów, http://spedycje.pl/wia-domosci/.wiadomosci/37477/inpost_ma_juz_1300_lokalizacji_swoich_paczkoma-tow.html.
 • 6. Jak to działa, https://paczkomaty.pl/pl/dla-ciebie/jak-to-dziala/.
 • 7. Nowe pytania, nowe potrzeby, nowe perspektywy – wielogłos operatorów na temat ewolucji sektora pocztowego i kurierskiego, www.pocztowo-kurierski.pl/uslugi-kurierskie/art,40,nowe-pytania-nowe-potrzeby-nowe-perspekty-wy-wieloglos-operatorow-na-temat-ewolucji-sektora-pocztowego-i-kurierskie-go.html.
 • 8. Ostrożnie z przesyłkami w zimie, http://www.mmlublin.pl/artykul/paczko-maty-w-lublinie-ostroznie-z-przesylkami-w-zimie,2823638,art,t,id,tm.html.
 • 9. Paczkomaty InPost na świecie, https://paczkomaty.pl/pl/inpost/paczko-maty-na-swiecie.
 • 10. Paczkomaty® InPost – ekspertyza AGH, https://integer.pl/pl/aktualnosci/ paczkomaty-inpost-ekspertyza-agh606.
 • 11. Paczkomat w kosmos, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Strategie/pa-czkomatem-w-kosmos,30428,1#.
 • 12. http://www.pocztowokurierski.pl/produktyiusugi/produkt,2,7.html.
 • 13. Reklama InPost, https://inpost.pl/pl/dla-biznesu/reklama-z-inpost
 • 14. Rynek pocztowy przed Świętami, http://www.euroinfrastructure.eu/infra-struktura/rynek-pocztowy-przed-swiatami/.
 • 15. Sampling z InPostem, http://www.www.logistyczny.com.pl/aktualnosci.php.
 • 16. Sam wybierasz kiedy odbierasz, www.kody-pocztowe.info/paczkoma-ty.htm.
 • 17. Usługi logistyczne w polskim ecommerce, http://blog.paczkomaty.pl/2015/ 01/usugi-logistyczne-w-polskim-ecommerce.html?.
 • 18. http://www.rp.pl/Biznes/-DHL-buduje-siec-paczkomatow-w-Polsce.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c45da0c-d0e4-49f1-8bf0-8ac43f9311e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.