Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 35-47

Article title

SOKRATES CAFÉ JAK O SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA POSTAWY FILOZOFICZNEJ NAUCZYCIELA FILOZOFII I ETYKI

Authors

Content

Title variants

EN
SOCRATES CAFE AS A WAY FOR TEACHERS OF PHILOSOPHY AND ETHICS TO DEVELOP THEIR OWN PHILOSOPHICAL ATTITUDE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nauczanie filozofii i etyki w warunkach zmieniającej się polskiej szkoły jest wyzwaniem, które wymaga od nauczyciela szczególnego zaangażowania w pielęgnowanie własnej postawy filozoficznej. Autorka dostrzega sprzeczności w zdefiniowaniu roli nauczyciela zarówno w świetle wymaganych kompetencji edukacyjnych, jak i ogólniejszej kwestii pielęgnowania „postawy filozoficznej”. Inspiracją dla rozwiązania trudności staje się zjawisko Sokrates Café – otwartych spotkań dyskusyjnych. Dla autorki stanowią one sposób na wzbogacenie praktyki edukacyjnej oraz samorozwój nauczyciela filozofii i etyki.
EN
Teaching philosophy and ethics in Polish education system below academic level is a multidimensional problem. Author notices contradictions that affect the role of a teacher and are related to educational competences and to the more general problem of the ‘philosophical attitude’. The solution to some of the mentioned problems is the phenomenon of Socrates Cafe – discussion groups of philosophy enthusiasts. For the author, Socrates Cafe is a way to enrich educational practices and improve oneself as a philosophy and ethics teacher.

Year

Issue

1

Pages

35-47

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

author
 • Uniwersytet Gdański w Gdańsku

References

 • Blackburn S. (2004). Oksfordzki słownik filozoficzny. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Bourdieu P. (2009). O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Femiak T., Krasuska-Righesso B., Szymanowski K. (2010). Czy Sokrates polubiłby kawę? „Edukacja filozoficzna”, nr 50, s. 177-190.
 • Folkierska A. (1995). Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna.
 • W: Rutkowiak J. (red.). Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.
 • Gołębniak B. D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – Biegłość – Refleksyjność. Toruń – Poznań: Wydawnictwo Edytor.
 • Habermas J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego, t. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. Kaniowski A. M., Warszawa: Wydawnictw o Naukowe PWN.
 • Hadot P. (2003). Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Heidegger M. (2000). Co zwie się myśleniem?, tłum. Mizera J., Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Janus K. (oprac.). (2011). Słownika pedagogiki i psychologii. Zagadnienia. Pojęcia. Terminy. Warszawa: Buchmann.
 • Kwiatkowska H., Gołębniak B. D. (2012). Wprowadzenie: Pytanie o obszary i strategie „domykania” kwalifikacji nauczycielskich. W: Gołębniak B. D., Kwiatkowska H. (red.). Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S. (red.). (2008). Filozofia w szkole. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Martens E., Schnadelbach H. (1995). O aktualnej sytuacji filozofii. W: Martens E., Schnadelbach H. Filozofia: podstawowe pytania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Nelson L. (1994). Metoda sokratyczna. W: Nelson L. O sztuce filozofowania. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Ostrowski W. (2009.) O kształceniu filozoficznym oraz dydaktyce filozoficznej. W: Pancewicz A., Olejarczyk A., Jaskóła J. (red.). Philosophiae itinera: studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Phillips Ch. (2005). Sokrates Café. Świeży smak filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Szafa Ewa Korczewska & Wydawnictwo Punkt Jacek Dziaczkowski.
 • Pobojewska A. (2012). Początek filozofii: postawy, motywacje, umiejętności. W: Pobojewska A. (red.). Filozofia. Edukacja interaktywna. Metody – Środki – Scenariusze. Warszawa: Stentor.
 • Pobojewska A. (2012). Co to znaczy filozofować? „Analiza i egzystencja”, nr 15, s. 99-117.
 • Rutkowiak J. (1992). O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne. W: Rutkowiak J. (red.). Pytanie, dialog, edukacja: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c486d57-faef-4192-a329-9dee05617695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.