Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 14

Article title

Gospodarcza i społeczno-kulturowa rola Iranu w kształtowaniu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie

Content

Title variants

EN
Iran’s economic, social and cultural role in shaping security in the Middle East

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to explain Iran’s role in the context of security in the Middle East. This region, due to a large number of conflicts generated by geopolitical, economic, social and cultural factors, is a strategic point on the international security map. In the dynamically changing situation in the Middle East, Iran strengthens is political situation. Decisions taken by this country’s authorities may significantly affect security in the Middle East. Thus the following areas should be researched, firstly factors influencing the shape of security in the Middle East and secondly, economic, civilizational and cultural conditions resulting in its political moves in the area of security in the Middle East region.

Keywords

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Arslan Ramazan, Znaczenie Bliskiego Wschodu ze względu na jego cechy geopolityczne, geoekonomiczne i geokulturowe, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 34/2014, Warszawa, 2014.
 • 2. Bania Radosław, Zdulski Krzysztof (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, Łódź, 2012.
 • 3. Czulda Robert, Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2014.
 • 4. Dzisiów-Szuszczykiewicz Aleksandra, Bliski Wschód – wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej?, Bezpieczeństwo Narodowe, I-II 2008, t. 7-8, War-szawa, 2008.
 • 5. Ożarowski Rafał, Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i geograficznych, Gdańskie Studia Międzynarodowe, vol. 7, nr 1-2, Gdańsk, 2009.
 • 1. http://inz-bezwykopowa.inzynieria.com/cat/1/art/37617.
 • 2. http://pl.tradingeconomics.com/iran/gdp-growth-annual.
 • 3. http://www.bbc.co.uk/polish/specials/1643_oil_world/index.shtml.
 • 4. http://www.defence24.pl/267292,prezentacja-iranskiego-potencjalu-militarnego.
 • 5. http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp? country_id=iran.
 • 6. http://www.mpolska24.pl/post/4363/najwieksze-rezerwy-weglowodorow.
 • 7. http://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/303069892-PKB-Iranu-w-gore-po-zniesieniu-sankcji.html.
 • 8. http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c4b851c-84b9-4b4c-9e5d-7d60815809f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.