PL EN


2014 | 103 | 229-241
Article title

Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji

Title variants
EN
Risk analysis and risk management as part of the crisis management system in the organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
:W artykule autor podejmuje problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Przedstawia wagę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także syntetyczną prezentację procesu zarządzania ryzykiem i jego najczęstszych metod. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją.
EN
: In this article the author takes the issue of risk analysis and risk management in general and the impact on the organization and its safety. It shows the importance of continuous analysis of possible risks, identifying them and proposing how to deal with them. This article contains a synthetic presentation of the process risk management and the most common methods. The summary shows the positive consequences of the process of risk management by the organization, as well as problems related to its practical implementation.
Contributors
 • Collegium Civitas
References
 • Bovens M., Public accountability, [w:] Ferlie E., L.E. Lynn Jr., C. Pollitt, The OxfordHandbook of Public Management, Oxford University Press 2005
 • Erikson V., F. Par, Civil-Military Coordination in Peace Suport Operations, CornwallisPark, 2003 the Conadian Peacekeeping Press.
 • Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa2000
 • Gryz J., W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Wyd. Adam Marszałek,Toruń 2007
 • Jendruszczak E., Narodowy system zarządzania w sytuacjach kryzysowych, DSOMON, Warszawa 1996
 • Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Centrum Doradztwa i InformacjiDifin, Warszawa 2006.
 • Larkin J., Zarządzanie kryzysem, Warszawa 2005.
 • Leebinger O., The Crisis manager, fading risk and responsibility, Lawrence ErlbaumAssociates, Publishers, Mahwah, New Jersey 1997
 • Szlachcic B., Reagowanie kryzysowe gwarancją bezpieczeństwa wewnętrznegopaństwa. Charakterystyka systemów zarządzania kryzysowego – stanobecny i kierunki zmian, Przegląd informacyjno-dokumentalny CONIW1/292, Warszawa 2006.
 • Szlachcic B., Reagowanie kryzysowe w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwawewnętrznego i zewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo w XXI wieku,Liedel K. (red.), Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c6d1067-41ba-4964-9789-f5dd932869f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.