PL EN


2014 | 13 | 127-155
Article title

Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny

Authors
Content
Title variants
EN
Function of colours in Henryk Sienkiewicz’s letters to his family members
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text contains an analysis of terms of colour and light impressions included in Henryk Sienkiewicz’s private letters. The examination takes into consideration a comprehensive collection - counting over 1400 letters and taking up nearly 3000 printed pages, from which 196 formally and semantically different terms of colour and light have been extracted. The lexis from the examined theme range is a relevant element of the language material of Henryk Sienkiewicz’s private letters. Apart from the stricte information function, which distinguishes and identifies colourfully described landscapes, natural phenomena, weather, objects or people, the names of colours and chiaroscuro, it emphasizes their exotic, singularity and beauty, cocreates the mood and scenery of the described realities as well as it increases the vividness and suggestiveness of the writer’s story.
Contributors
References
 • Bruchnalski W., Sienkiewicz, Lwów 1917.
 • Handke K., Henryk Sienkiewicz i Stefan Żeromski jako koloryści, w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007, s. 319-336.
 • Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom II. Część pierwsza Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II. Część druga Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II. Część trzecia Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom IV. Część pierwsza Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa - Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa - Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1888-1907) oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom IV. Część druga Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908-1913), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom IV. Część trzecia Henryk Józef Sienkiewicz - Jadwiga Sienkiewiczówna - Helena Sienkiewiczówna - Lucjan Sieńkiewicz, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.
 • Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
 • Ładyka A., Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1965.
 • Mariak L., Leksyka z zakresu wojskowości w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Część I. Analiza i interpretacja, Szczecin 2010.
 • Seifert I., Barwy Afryki w utworach Henryka Sienkiewicza, w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009, s. 265-285.
 • Siekierska K, Barwy przyrody w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Poradnik Językowy” 1988, z. 5, s. 324-331.
 • Siekierska K, Kolorystyczna charakterystyka postaci „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Poradnik Językowy” 1988, s. 177-193.
 • Siekierska K, Nazwy barw w „Trylogii” Henryki Sienkiewicza, „Poradnik Językowy” 1988, s. 106-119;
 • Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937.
 • Słownik języka polskiego, red. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I– XI, Warszawa 1958-1969.
 • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Łódź 1988.
 • Szczaus A., Pole barw w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, "Studia Językoznawcze" Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2004, t. 3, s. 375-386;
 • Szczaus A., Pole światła i cienia w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, Studia Językoznawcze, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2005, t. 4, s. 355-364.
 • Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia. Szkice. Polemiki, oprac. T. Jodełka, Warszawa 1962.
 • Widerman K., Sienkiewicz - kolorysta czy rysownik, „Poradnik Językowy” 1969, z. 9, s. 520-526.
 • Wilkoń A., O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, Kraków 1976.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c6db1a3-d16a-45b9-baa7-d56ca34bd6f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.