PL EN


2015 | 63 | 10: Glottodydaktyka | 77-90
Article title

O nauczaniu języka francuskiego dla potrzeb zawodowych, czyli jak przygotować studentów europeistyki do odbycia stażu w Parlamencie Europejskim

Authors
Title variants
EN
Teaching French for Special Purposes - How to Prepare Students of European Studies for Internship at the European Parliament
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł opisuje zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby osób uczących się języków obcych. Dawniej nauczyciele mieli za zadanie nauczyć słownictwa ogólnego czy mówienia w języku obcym, dziś z powodów zawodowych część z uczniów zmuszona jest do posługiwania się konkretnym językiem specjalistycznym, i to często już na etapie studiów. Mamy tu na myśli na przykład studentów europeistyki, odbywających praktyki w biurze europosłów w instytucjach unijnych, którzy powinni posługiwać się językiem obcym w konkretnych sytuacjach zawodowych. W związku z tym lektoraty na tym kierunku nie powinny ograniczać się jedynie do poznania języka ogólnego, lecz zawierać moduł poświęcony słownictwu, strukturom pojawiającym się w języku Unii Europejskiej oraz dawać możliwość zapoznania się z przykładowymi tekstami pisanymi tą odmianą języka. Artykuł przedstawia koncepcję takiego modułu, cele, jakie zostaną zrealizowane za jego pomocą oraz przykładowe ćwiczenia, które wchodzą w jego skład.
EN
The article describes the constantly changing needs of students learning a foreign language. In the past, teacherʼs job was to introduce general vocabulary or speaking in a foreign language, however today, because of the labour market, many students are forced to speak a specialised language even before completing their studies. What I mean are, for example, students of European Studies doing an internship in MEP ʼs offices in EU institutions, who should use a foreign language in specific professional situations. Therefore, their language classes should not limit themselves to learning only the general language, but also contain a module for vocabulary, structures that appear in the language of the European Union and give an opportunity to read examples of texts written using them. The article presents an idea of such module, goals that will be achieved using it and sample exercises that are included in it.
Contributors
  • Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków; adres do korespondencji: Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków KUL, katarzynakwiek@gmail.com
References
  • Kocjan O.: Glottodydaktyka zajęć języka francuskiego dla celów specjalnych w kontekście przygotowania studentów do pracy w galerii sztuki w kraju frankofońskim, w: Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, red. M .Łukasik, B. Mikołajewska, Warszawa: IKL@ 2014, s. 147-158.
  • Mangiante J.-M., Parpette Ch.: Le français sur Objectif Spécifique: de l ʼanalyse des besoins ŕ l ʼélaboration d ʼun cours. Paris: Hachette 2004.
  • Sowa M.: D ʼune activité pédagogique à l ʼactivité professionnelle, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c721eaf-bc2d-4b54-a395-dfd3ebadd5f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.