Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 206-215

Article title

Pozyskiwanie i utrzymanie w organizacji pracowników z pokolenia Z w kontekście ich oczekiwań wobec pracodawcy

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Wyzwania demograficzne, przed jakimi stoją współczesne organizacje, powodują konieczność zatrudniania pracowników z różnych pokoleń. Jednocześnie istnienie rynku pracownika wymaga dostosowania się do oczekiwań kandydatów do pracy. Konieczne jest zatem ich rozpoznanie. Celem artykułu jest przedstawienie oczekiwań najmłodszego pokolenia na rynku pracy i zaproponowanie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, które służyć będą skutecznej rekrutacji i utrzymaniu w organizacji generacji Z. Aby go zrealizować, przeprowadzono badania wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Wyniki pokazały, iż młodzież ma nierealne oczekiwania finansowe, jednakże potrzeby dotyczące innych sfer zatrudnienia nie są wygórowane. Niestety, pracodawcy działający na terenie mniejszych miejscowości, pomimo problemów ze znalezieniem pracowników, nie odpowiadają dostatecznie na oczekiwania respondentów, co również zostało omówione w artykule.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c7f504c-6468-4d76-91b6-9795e9e56fe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.