PL EN


2012 | 2 (337) | 5-12
Article title

Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji

Content
Title variants
EN
THE PROCESS OF FORMATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
RU
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji autorzy prezentują istotę optymalizacji procesu zarządzania organizacją z wykorzystaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ukazują jej wpływ na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji.
EN
In their publication, the authors present the essence of optimisation of the process of organisation management with the use of the concept of corporate social responsibility. They show its influence on quality of its functioning and organisation’s development.
RU
В публикации авторы представляют суть оптимизации процесса управления организацией с использованием концепции общественной ответственности бизнеса. Они указывают на ее влияние на качество функционирования и развитие организации.
Year
Issue
Pages
5-12
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny – Kraków
 • Uniwersytet Ekonomiczny – Kraków
References
 • Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 • Davis K., Blomstrom R., Business and Society: Environment and Responsibility, New York University Press, New York 1975.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha i Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 • Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 • Jansen M.C., Value maximization, stakeholders theory and the corporate objective function, Harvard Business School, „Working Paper” 2001, No. 01.
 • Kietliński K., Reyes V. M., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kowalczewski W., Matwiejczuk W., Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008.
 • Kroik J., Bachorski-Rudnicki M., Przedsiębiorstwo jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu [CSR], „Problemy Jakości” 2011, nr 3.
 • Piekarz H., Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe” nr 700, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Prahaland C. K., Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, (w:) Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, FOB, Warszawa 2004.
 • Rybak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka Narodowa” 2001, nr 3.
 • Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • Stoner J., Kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c7f8f79-f88f-42bb-97b9-e9d68d543929
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.