PL EN


2017 | 8 | 3 | 269-275
Article title

Współbieżne modele czasu rzeczywistego przekształtników energoelektronicznych w kształceniu inżynierskim

Content
Title variants
EN
Simultaneous Real-Time Models of Power Electronics Converters
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badanie układów energoelektronicznych zarówno do celów dydaktycznych, jak i naukowych wymaga przeprowadzania testów układów sterowania i regulacji. Testy te nie zawsze kończą się sukcesem, zwłaszcza w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń lub niewłaściwie dobranych parame-trów sterowania. W przypadku stanowiska laboratoryjnego ewentualne zwarcia lub błędy mogą skutkować zniszczeniem wrażliwych, kosztownych elementów. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do fazy prototypowania, które w czasie rzeczywistym wykonywało współbieżnie obliczenia modeli przekształtników energoelektronicznych i realizowało zadania sterowania.
EN
The power electronics converters study, both for the purposes of teaching and scientific research, requires the testing of control systems and regulations. These tests do not always end with success, especially in a situation not provided for events or inappropriately selected control parameters. In the case of a laboratory station possible short circuits or errors can result in the destruction of sensitive, costly items. The article shows the concept of a laboratory station intended for prototyping phase, which in real time performed calculation in parallel of the power electronic converter models and provided the control tasks.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
269-275
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych, Polska
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej, Polska
References
  • Anuchin, A. (2016). Real-time Model of Switched Reluctance Drive for Educational Purposes, 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Latvia.
  • Zhen, R. (2008). Analysis of IGBT Damage under Load Fluctuation and Optimal Design of Driving Circuit. Dianli Zidonghua Shebei/Electric Power Automation Equipment, 28 (4), 111–113.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c88ac9a-c9f4-4d76-b600-24f925409c56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.