Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 376-388

Article title

Krytyczna ocena podejścia do narzędzi rachunkowości zarządczej jako niezależnych od strategii i modelu biznesowego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł w oparciu o praktykę i przegląd literatury wskazuje, jak ważne jest traktowanie rachunkowości zarządczej jako pochodnej w analizie modelu biznesowego i strategii. Aby w pełni wykorzystać funkcję controllingu i maksymalizować skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa, należy projektować narzędzia rachunkowości zarządczej w oparciu o strategię i model biznesowy. W przeciwnym wypadku ocena funkcji controllingu może być niewłaściwa, z gruntu negatywna. Również teoria uwarunkowań sytuacyjnych rachunkowości, wskazując na szereg czynników mających wpływ na model rachunkowości, potwierdza, zdaniem autora, że rachunkowość bez ich uwzględnienia nie spełni pokładanych w niej oczekiwań. Informacje pochodzące z systemu rachunkowości zarządczej są niezbędne do powiązania strategii z modelem biznesowym, jak również dokonania oceny tych elementów niezależnie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c8fbbb0-6816-4853-befb-ea9085a83df5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.