Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 11-12(476-477) "Stare" i "nowe" ryzyka socjalne | 9-15

Article title

Nowe ryzyka socjalne

Selected contents from this journal

Title variants

EN
New social risk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie koncepcji tzw. nowych ryzyk socjalnych – uwarunkowań jej powstania i zastosowania w analizie oraz tworzeniu polityki społecznej na szczeblu krajowym i międzynarodowy (na przykładzie Unii Europejskiej). Koncepcja ta – szeroko stosowana przez badaczy zachodnich – jest prawie nieobecna w polskiej debacie o polityce społecznej . Wydaje się, że korzystne dla tej debaty, jak i podejmowanych rozwiązań jest wykorzystanie perspektywy nowych ryzyk socjalnych. Pozwala ona na zrozumienie zmian w krajach rozwiniętych, w których nowe ryzyka socjalne są ważnym punktem odniesienia dla dyskusji i polityki, także w krajach postsocjalistycznych, które przyjęły system gospodarki rynkowej.
EN
This article is an introduction to the concept of the „new social risks”. Whereas this concept is well known in the Western countries debate it is almost absent in discussions on social policy in transition countries like Poland. “New social risks” were identified after the so called welfare state crisis following economic crisis of the mid 70-ties. While the old social risks did not diminish the new ones emerged. The developments that led to this emergence are presented in the article as well as the new paradigm of social policy that address the new social risks. Some examples of social policy in the context of new social risks are also shown.

Contributors

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

 • Barr N. (2011), Economics of the Welfare State, University Press, Oxford.
 • Cerami A. (2006), The Reform Challenges to the Central and Eastern European Welfare Regime, referat wygłoszony na konferencji pt. "Transformation of Social Policy in Europe: Patterns, Issues and Chellenges for the EU-25 and Candidate Countries", 13-15 kwietnia w Ankarze, Turcja.
 • Czepulis-Rutkowska Z. (2011), National Report on Poland, w: K. Hirose (red.), Pension Reform in Central and Eastern Europe: in times of crisis, austerity and beyond, ILO, Genewa.
 • Eugster В. (2010), Can old theories exlain new social riska? An empirical analysis of 17 OECD countries, paper presented at the Joint NordWel/REASSESS Summer School 2010: State, Society and Citizen, 15-20 August, Odense, Denmark.
 • European Commission (2010), Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Bruksela.
 • Ferrera M. (2013), From Protection to Investement?, New Frontiers for the European Social Model(s), presentation prepared for the 6th EU-India Joint Seminar on Employment and Social Policy, Brussels.
 • Huber E., Stephens J.D. (2004), Combating Old and New Social Risks, referat przygotowany na 14. konferencję Europeanistów, 11-13 marca, Palmer House Hilton.
 • Morel N. (2003), Providing coverage against new social risks in Bismarcian welfare states: the case of long term care, a paper prepared for the ESPAnet inaugural conference: Changing Europesn Societies - the Role for Social Policy, Danish National Institute of Social Research, 13-І 5 November, Copenhagen.
 • Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje (2010), opracowanie przygotowane przez grupę roboczą ds. przygotowania ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej, Warszawa.
 • Pintelon at al. (2011), The Social Stratification of Social Risks, CSB working paper, No 11/04.
 • Streeck W. (2009), Flexible Employment, Flexible Families and the Socialization of Reproduction, MPIFG Working Paper.
 • Taylor-Gooby P. (2005), Welfare Reform and the Management of Societal Change, final report of the EU research project HPSE-CT2001-00078.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c9888dc-f646-4c24-9b0f-98350a9d0ab3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.