PL EN


2014 | 3 | 67- 73
Article title

Społeczne znaczenie centrów handlowych dla małych miast i obszarów wiejskich w województwie śląskim

Content
Title variants
EN
The social impact of shopping malls on the small towns and rural areas in the Silesian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centra handlowe powstają w województwie śląskim od połowy lat 90. XX wieku, co sprawia, że sieć handlu detalicznego ulega dynamicznym zmianom strukturalno-jakościowym. Centra handlowe wywierają istotny wpływ na małe miasta oraz obszary wiejskie położone w zewnętrznej strefie aglomeracji (ulokowane w dużych i średniej wielkości miastach woj. śląskiego obsługują klientów w zasięgu do 100 km od miejsca zamieszkania). Są to przede wszystkim zmiany w sferze społecznej, gospodarczej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Ich społeczne oddziaływanie dotyczy głównie sposobu robienia zakupów, miejsc spędzania czasu wolnego, korzystania z oferty usługowej oraz rekreacyjnej. Przyczyniają się do zmiany wzorców konsumpcji, stylu i sposobu życia mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich położonych w zewnętrznej strefie aglomeracji oraz sposobu realizacji zakupów w komfortowych warunkach.
EN
Shopping centres have been formed in the Silesian Voivodeship since the mid 90. of XX century and the retail trade has a dynamic change in terms of structure and quality. Shopping centres have a significant impact on small towns and rural areas located in the outer metropolitan area. These are mainly social, economic and spatial changes. Their social impact mainly concerns the way of shopping, leisure, the use of the service offered and recreation. It contributes to the change in the consumption patterns, the way of living of inhabitants of cities and rural areas located in the outskirts and comfort of shopping.
Year
Issue
3
Pages
67- 73
Physical description
Dates
published
2014-09
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka, wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi.
 • Hall D.R., 1989, The Metrocentre and Transport Policy: The Dynamics of Access to Europe’s Largest Out-of-Town Retail and Recreation Centre, [w:] Knowles R.D. (red.), Transport Policy and Urban Development: Methodology and Evaluation, Lancaster: Transport Geography Study Group, Institute of British Geographers.
 • Heffner K., Twardzik M., 2011, Wpływ centrów handlowych na funkcjonowanie obszarów w peryferyjnej strefie metropolii, [w:] Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kochaniec A., 2011, Rola centrów handlowych w kreowaniu wizerunku miast, [w:] GrzegorczykA., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyd. Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa.
 • Maleszyk E., 2000, Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania, kierunki rozwoju, [w:] Rynek i konsumpcja, Raporty z badań – rok 2000, IRWiK, Warszawa.
 • Makowski G., 2003, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Wyd. TRIO, Warszawa.
 • Nielsen, GfK, analiza Roland Berger; źródło: www.bbm.pl, data dostępu: 23.10.2013.
 • PRCH Retail Research Forum, Raport pl-H1; źródło: www.prch.org.pl, data dostępu: 23.10.2013.
 • Rochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, UŁ, Łódź.
 • Steczkowski J., 1995, Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomicznospołecznych, PWN, Warszawa–Kraków.
 • Strużycki M., 2000, Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, Wyd. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Thomas C.J., Bromley R.D., 2002, The Changing Competitive Relationship between Small Town Centres and Out-of-town Retailing: Town Revival in South Wales, Urban Studies, Vol. 39, No. 4, s. 791-817.
 • Twardzik M., 2010, Pozahandlowe funkcje centrów handlowych nowej generacji w polskich miastach, [w:] BukH., Olszak C., Zięba E., Rówińska M. (red.), Ekonomia, finanse: współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, CB i E, Katowice.
 • Q1 2012 Polska. Nowe Szlaki na Handlowej Mapie Polski. Część 2, Nieodkryty potencjał mniejszych miast, Colliers International; źródło: http:// www.colliers.com, data dostępu: 23.10.2013.
 • Vernor J., Rabianski J., 1993, Shopping Center, Appraisal and Analysis. Appraisal Institute Chicago, USA.
 • Zipser W., 2004, Oddziaływanie wrocławskich hipermarketów na klientów– mieszkańców Dolnego Śląska, [w:] Bagiński E. (red.), Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Zipser W., 2006, Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji), [w:] Klimek R., Słodczyk J., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ca34b40-18d6-477d-90d0-0188b71e0bd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.