Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(115) "Zagadnienia metodologiczne badań w obszarze ZZL" [Questions of Research Methodology in the Area of HRM] | 63-78

Article title

Perspektywy badawcze w polskim ZZL w latach 2007–2016

Content

Title variants

EN
Research Perspectives in Polish HRM Over the Years 2007–2016

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje zagadnienie dominacji paradygmatu pozytywistycznego w badaniach zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. W celu weryfikacji takiej właśnie hipotezy przeanalizowano wszystkie artykuły badawcze, które opublikowane zostały w czasopiśmie „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w latach 2007–2016. Potwierdzono wyraźnie częstsze wykorzystywanie narzędzi badawczych i procedur należących do nurtu funkcjonalnego (pozytywistycznego), przy jednoczesnym pomijaniu deklaracji rodzaju stanowiska paradygmatycznego, w którym toczone jest badanie.
EN
The article tackles the issue of the dominance of the positivist paradigm in the study of human resource management in Poland. All research articles published in Human Resource Management between 2007 and 2016 were examined in order to verify such a hypothesis. The clear and frequent use of research tools and procedures located in the functional (positivist) stream was confirmed. However, declarations relating to a position for the research paradigm applied were absent.

Contributors

 • Katedra ZZL, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Polska

References

 • Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, Warszawa, WN PWN.
 • Becker B. E., Huselid M. A. (2006), Strategic Human Resources Management: Where Do We Go From Here?, Journal of Management, nr 32 (6).
 • Brewster C. (1999), Strategic Human Resource Management: The Value of Different Paradigms, Management International Review, nr 39 (3).
 • Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organisational Analysis. Elements of the Sociology of Corporate Life, London, Heinemann.
 • Denzin N. K. (1970), The Research Act: Theoretical Introduction to Sociological Methods, Chicago, Aldine Publishing Co.
 • Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa, WN PWN.
 • Guba E. G., Lincoln Y. S. (1994), Competing Paradigms in Qualitative Research, w Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage Publications.
 • Kaplan A. (1964), The conduct of inquiry: methodology for behavioral science, New Brunswick, London, Transaction Publishers.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa, WN PWN.
 • Krzyżanowski L. J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Warszawa, WN PWN.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 • Ławrynowicz M. (2014), Poszukiwanie efektów ZZL – refleksja nad głównymi nurtami badawczymi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (98–99).
 • McKenna S., Singh P., Richardson J. (2008), The Drunkard's Search: Looking for 'HRM' in all the Wrong Places, Management International Review, nr 48 (1).
 • Mendenshall M. (1999), On the Need for Paradigmatic Integration in International Human Resource Management, Management International Review, nr 39 (3).
 • Mesjasz C. (2003), Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
 • Niemczyk J. (2013), Metodologia nauk o zarządzaniu, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15–25.
 • O’Neil S., Koekemoer E. (2016), Two decades of qualitative research in Psychology, Industrial and Organisational Psychology and Human Resource Management within South Africa: A critical review, SA Journal of Industrial Psychology, nr 42 (1).
 • Paluchowski W. J. (2010), Spór metodologiczny czy spór koncepcji – badania ilościowe vs jakościowe, Roczniki Psychologiczne, XII (1).
 • Ritzer G. (1975), Sociology: A Multiple Paradigm Science, Boston, Allyn and Bacon.
 • Samul J. (2016), Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: możliwości i ograniczenia, Problemy Zarządzania, 14 [3 (61), t. 1].
 • Sheehan C., Fenwick M.. Dowling P. J. (2010), An investigation of paradigm choice in Australian International Human Resource Management research, International Journal of Human Resource Management, nr 21 (11).
 • Sułkowski Ł. (2004), Między poznaniem a działaniem – eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 3 (117).
 • Sułkowski Ł. (2006), O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania, Organizacja i Kierowanie, nr 1 (123).
 • Sułkowski Ł. (2009), Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (52).
 • Sułkowski Ł. (2011), Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 30–44
 • Sułkowski Ł. (2012), Metodologie emic i etic w badaniach kultury zarządzania, Management and Business Administration. Central Europe, nr 1.
 • Sułkowski Ł. (2013), Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2. wyd., s. 26–46.
 • Sułkowski Ł. (2014), W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (98–99).
 • Sułkowski Ł. (2016), Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422.
 • Szczepaniak K. (2012), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 42.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3cac85a6-5d5c-4d04-8e94-2dfdd195bed2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.