PL EN


2017 | 478 | 24-36
Article title

Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Rozwój rynku usług alternatywnych stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty produktowo-usługowej banków i przyczynia się do wprowadzania na rynku usług finansowych zupełnie nowych typów i rodzajów usług dostarczanych przez podmioty spoza klasycznego sektora bankowego. Jednym z takich alternatywnych sektorów dostarczających usług finansowych są mikrofinanse. Analiza doświadczeń międzynarodowych i ocena wpływu sektora mikrofinansowego na funkcjonowanie oraz wewnętrzną organizację systemu finansowego, ekonomicznego i społecznego kraju wskazuje, iż występują liczne przykłady działalności instytucji, które mogą być kwalifikowane do kategorii instytucji mikrofinansowych, a usługi przez nie dostarczane cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie istoty i znaczenia mikrofinansów na rynku usług finansowych poprzez identyfikację podstawowych rodzajów usług i kanałów ich dystrybucji.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cafc49c-5806-4129-96b6-28470e16958a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.