PL EN


2016 | 3(30) | 47-60
Article title

The phenomenon of reciprocal mirroring of Bachelard’s study L’eau et les ręves: essai sur l’imagination de la matičre, Debussy’s Des pas sur la neige and Thaulow’s La Rivičre Simoa en hiver

Content
Title variants
PL
Zjawisko wzajemnych odbić lustrzanych studium Bachelarda L'eau et les rêves: essai sur l'imagination de la matière, Debussy’ego Des pas sur la neige i Thaulowa Winter in Norway
Conference
Council of Scientific Student's Organisations of the Jagiellonian University
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper examines the relationship between Bachelard’s (Gaston Bachelard, 1884–1962) philosophical comprehension of the water element, Debussy’s (Claude Debussy, 1862–1918) musical interpretation of the water phenomenon and Thaulow’s (Frits Thaulow, 1847–1906) intellection of the same element in painting. More precisely, having in mind the snow as one of aggregate states of water, I will explore via examples of Bachelard’s study on water and dreams – L’eau et les reves: essai sur l’imagination de la matiere (Water and Dreams. An Essay on the Imagination of Matter, 1942), Debussy’s composition Des pas sur la neige (Footprints in the snow, Book I, 1909–1910) and Thaulow’s piece La Riviere Simoa en hiver (Winter at Simoa river – from a series of images of the Simoa river, unknown date), the reciprocal relationship of their artistic perception, as well as their interpretation of the water phenomenon. These three authors have devoted a significant “expanse” of their oeuvres to their interpretation of the phenomenon of water. In the mentioned “expanse”, their creative interpretations encounter, intertwine, and interrelate. In other words, in this “expanse” of interpretation of the water psyche, we can detect the correspondence between Bachelard’s, Debussy’s and Thaluow’s poetics of the water vastness. Therefore, through the analytical and comparative approaches, my aim is to emphasize the correspondence among Bachelard’s (philosophical), Debussy’s (musical) and Thaulow’s (painterly) representations of the water element and to demonstrate which compositional and expressive methods Debussy employs to embody his understanding of the phenomenon in question.
PL
W niniejszym artykule zostanie omówiony związek między filozoficznym pojmowaniem żywiołu wody Bachelarda (Gaston Bachelard, 1884–1962), muzyczną interpretacją wodnego fenomenu autorstwa Debussy’ego (Claude Debussy, 1862–1918) oraz sposobem, w jaki postrzega go w malarstwie Thaulow (Frits Thaulow, 1847–1906). Doprecyzowując, zanalizuję relacje pomiędzy artystyczną percepcją a interpretacjami zjawiska wody na przykładzie studium Bachelarda dotyczącego wody i marzeń L'eau et les reves: essai sur l'imagination de la matiere (Woda i marzenia. Studium wyobrażeń o materii, 1942), kompozycji Debussy’ego Des pas sur la neige (Ślady na śniegu, Zeszyt I, 1909–1910) oraz dzieła Thaulowa La Riviere Simoa en hiver (Zima na rzece Simoa – obraz wchodzący w skład serii przedstawień rzeki Simoa, nieznany czas powstania), nie zapominając przy tym, że śnieg jest jednym ze stanów skupienia wody. Wyżej wymienieni autorzy poświęcili znaczący obszar swojej twórczości zjawisku wody. Na wspomnianym polu ich twórcze interpretacje spotykają się, przeplatają i oddziałują na siebie wzajemnie. Innymi słowy, w przestrzeni interpretacji „ducha wody” możemy dostrzec powiązania między „poetyką bezmiaru wody” Bachelarda, Debussy’ego i Thaulowa. W związku z tym moim celem będzie zaakcentowanie pokrewieństwa w pojmowaniu żywiołu wody przez Bachelarda (ujęcie filozoficzne), Debussy’ego (muzyczne) i Thaulowa (malarskie), a także pokazanie technik kompozytorskich i środków wyrazu, których użył Debussy, by ukazać swoje pojmowanie tego zjawiska.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
Pages
47-60
Physical description
Dates
online
2016-07-01
Contributors
 • University of Arts in Belgrade
References
 • Bruhn S., Images and Ideas in Modern French Piano Music. The Extra-Musical Subtext in Piano Works by Ravel, Debussy, and Messiaen, Stuyvesant, NY 1997.
 • Grant F.E., The Art of Fritz Thaulow, “Brush and Pencil” 1906, Vol. 18, No. 5, pp. 206–210, [online] http://www.jstor.org/stable/25504072 [accessed: 26.07.2016].
 • Howat R., The Art of French Piano Music – Debussy, Ravel Faure, Chabrier, New Haven – London 2009.
 • McQueen A., Monet in Norway, “The Burlington Magazine” 1995, Vol. 137, No. 1113, pp. 865–866, [online] http://www.jstor.org/stable/886858 [accessed: 28.02.2016].
 • Moore E.H., Fritz Thaulow, Norway’s Master of Color, “Brush and Pencil” 1903, Vol. 13, No. 1, p. 15–25, [online] http://www.jstor.org/stable/25505945 [accessed: 26.07.2016].
 • Parsons M.B., “Moonlight on Darkening Ways”: Concepts of Nature and the Artist in Edward and Lilian Steichen’s Socialism, “American Art” 1997, Vol. 11, No. 1, pp. 68–87, [online] http://www.jstor.org/stable/3109261 [accessed: 28.02.2016].
 • Popović Mlađenović T., Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja, Beograd 2009.
 • Поповић Млађеновић Т., Клод Дебиси (1862-1918) и његово доба. Од „Змаја из Алке“ до „Заљубљеног фауна“, Београд: Парал – Музичка омладина Србије, 2008.
 • Rings S., Mysteres limpides: Time and Transformation in Debussy’s Des pas sur la neige, “19th-Century Music” 2008, Vol. 32, No. 2, pp. 178–208, [online] http://www.jstor.org/stable/10.1525/ncm.2008.32.2.178 [accessed: 28.02.2016].
 • Roberts P., Images. The Piano Music of Claude Debussy, Portland, Oregon 1996.
 • Smith R.L. (ed.), Debussy Studies, New York 1997. http://www.smith.edu/artmuseum/On-View/Past-Exhibitions/Debussys-Paris-Art-Music-Sounds-of-the-City/Claude-Debussy/Debussyand-the-Visual-Arts [accessed: 24.02.2016].
 • https://archive.org/stream/unset00amer_62#page/n45/mode/2up [accessed: 24.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-7094
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cbe74fe-8ec5-4686-860f-a131f5d8d454
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.