PL EN


2016 | 1 | 53-62
Article title

O niedostatecznej ochronie prawnej jako ryzyku społecznym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On insufficient legal protection as a social risk
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule uzasadnia się wprowadzenie do katalogu ryzyk społecznych ryzyka niedostatecznej ochrony prawnej. W argumentacji podkreśla się znaczenie ubezpieczenia ochrony prawnej dla gospodarstwa domowego. Słowa kluczowe:ryzyko, katalog ryzyk społecznych, ryzyko niedostatecznej ochrony prawnej, ubezpieczenie gospodarstwa domowego, państwo.
EN
In the article author justifies the introduction of the risk of insufficient legal protection to the catalogue of social risks. The arguments underline the importance of legal protection insurance for the household
Year
Issue
1
Pages
53-62
Physical description
Contributors
 • kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
References
 • (The) analysis, communication, and perception of Risk, ed. B.J. Gavrick& W.C. Gekler, Plenum, New York 1991.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2004.
 • Convention and Recommendation Adopted by the International Labour Conference 1919–1966, Geneva: International Labour Organisation, International Labour Office, 1966.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Harrington S.E., Niehaus G.R., Risk Management and Insurance, McGraw-Hill International Editions, Boston 1999.
 • KnightF.H., Risk, Uncertainly and Profit, Houghton Mifflin,Boston 1921.
 • Kowalewski E., Przyczynek do behawioralnej teorii ryzyka, [w:]Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Kowalewski E., Ryzyko ubezpieczeniowe – podstawowe pojęcia i terminologie, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 2.
 • Kowalewski E., Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego, [w:]Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej 3, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1997.
 • Kowalewski E., Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego, [w:]Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej 2, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1994.
 • Michalak J., Przesłanki nieakceptowalności koncepcji transferu ryzyka, Katedra Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007 (tekst powielony).
 • Michalak J., Refleksje nad pojęciem ryzyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 1.
 • Michalak J., Ryzyka społeczne a ochrona ubezpieczeniowa – kilka propozycji nieortodoksyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń, Poznań 2008 (tekst powielony).
 • RejdaG.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison Wesley Longman, Boston 2001.
 • RubinH.W., Dictionary of Insurance Terms (Third Edition), Barron’s, New York 1995.
 • Social theories of risk, ed. S. Krimsky& D. Golding, Praeger, New York 1992.
 • Stroiński E., Ubezpieczenia na życie – teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003.
 • Szumlicz T., Modele polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
 • Szumlicz T., Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym,[w:]Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Szumlicz T., „Szkoła” ubezpieczenia społecznego – założenia teoretyczne i konsekwencje praktyczne, SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa, listopad 2001, (materiał powielony).
 • Szumlicz T., „Szkoła” ubezpieczenia społecznego, [w:]Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne – teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Williams Jr.C.A., HeadG.L., Principles of Risk Management and Insurance, vol. I, American Institute for Property and Liability Underwriters, Pennsylvania 1981.
 • Williams Jr.C.A., HeinsR.M., Risk Management and Insurance, sixth edition, McGraw-Hill, New York 1989.
 • WilliamsC.A., SmithM.L., YoungP.C, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • VaughanE.J., VaughanT.M., Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective, Jon Wiley & Sons, New York 1995.
 • VaughanE.J., VaughanT.M., Fundamentals of Risk and Insurance, Jon Wiley & Sons, New York 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cc30d8f-5b7b-43bb-a066-6dcf85ae43fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.