PL EN


2015 | 2015 1(102) | 69-82
Article title

Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Zarys problematyki (Dysfunctional Employee Behavior: An Outline)

Authors
Content
Title variants
EN
Dysfunctional Employee Behavior: An Outline
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano istotę i przejawy dysfunkcjonalnych zachowań pracowników, a także znaczenie tego typu patologii dla funkcjonowania organizacji. Autor dokonał charakterystyki i zdefiniowania zachowań patologicznych wśród pracowników, a także opisał najczęściej występujące przykłady takich zachowań, w tym: mobbing i bullying, molestowanie seksualne, kradzieże pracownicze oraz uzależnienia.
EN
This article describes the essence and symptoms of dysfunctional employee behavior as well as the significance of this type of pathology in the functioning of the organization. The author undertook a characterization and defined pathological behavior among employees and also described the most common examples of such behavior, including mobbing and bullying, sexual harassment, theft, and various types of addiction.
Year
Issue
Pages
69-82
Physical description
Document type
article
Dates
published
2015-02-15
Contributors
author
References
 • Budgol M. (2007), Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa, Difin.
 • CBOS (2007), Molestowanie seksualne, dostęp 28 maja 2013, <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_035_07.PDF>.
 • CBOS (2011), Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodowym, dostęp 28 maja 2013, <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_051_11.PDF>.
 • CBOS (2011), Stosunek Polaków do pracy i pracowitości, dostęp 28 maja 2013, <http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_038_11.PDF>.
 • CBOS (2013), Zadowolenie z pracy i jej oceny, dostęp 28 maja 2013, <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_010_13.PDF>.
 • Dolce i Gabbana oskarżeni o oszustwa podatkowe na miliard euro, dostęp 31 maja 2013, <http://wpolityce.pl/wydarzenia/54674-dolce-i-gabbana-oskarzeni-o-oszustwa-podatkowe-na-miliard-euro>.
 • Koalicja KARAT (2008), Sytuacja pracownic super- i hipermarketów, dostęp 29 maja 2013, <http://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/03/kobiety-o-pracy-pl.pdf>.
 • Kopaliński W. (1999), Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Warszawa, Difin.
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostęp 31 maja 2013, <http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=16>.
 • Parks L., Mount M. K. (2005), The ,,Dark Side” of Self-monitoring: Engaging in Counterproductive Behaviors at Work [w:] “Academy of Management Proceedings”.
 • Prezes Amber Gold oszukał na ponad 660 mln zł, dostęp 31 maja 2013, <http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/prezes-amber-gold-oszukal-na-ponad-660-mln-zl,6674569236>.
 • Raport z supermarketów: Mobbing i szantażowanie pracowników grafikiem, dostęp 29 maja 2013, <http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/raport-z-supermarketow-mobbing-i-szantazowanie-pracownikow-grafikiem,10812.html>.
 • Robinson S. L., Bennett R. J. (1995), A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study, Academy of Management Journal, nr 2.
 • Światowy Raport o Kradzieży w Handlu Detalicznym, dostęp 28 maja 2013, <http://globalretailtheftbarometer.com/high.html>.
 • Tracz B., red. (2008), Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, Katowice, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.
 • Turek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Warszawa, Difin.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dostęp 31 maja 2013, <http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=4AC03BB49D1AD43BE34AD6396205F98B?id=WDU19740240141&type=3>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cc456f3-6392-4eec-a0a7-5b51ae00dfcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.