PL EN


2018 | 2 | 76-85
Article title

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa jako organizator procesu dydaktyczno- -wychowawczego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Education for security teacher as the organizer of the educational and teaching process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The contemporary role of a teacher and a tutor is not limited to indirect influence on the knowledge-pupil plane, contemporary teachers are autonomous individuals who teach and educate with their style and manner. The mere presence of the teacher in the school environment reminds pupils of what they have to do and how to behave. It is not therefore irrelevant what kind of an idea of a teacher and a tutor is shaped in the pupils’ minds. The present education system imposes on teachers a variety of tasks connected with planning and organizing the education process including fulfilling different roles which, if performed appropriately, may contribute to the pupils’ educational success.
References
 • Araucz-Boruc A., Bezpieczeństwo i obronność, Siedlce 2015.
 • Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993.
 • Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy. Być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego, Warszawa 2005.
 • Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w polskich uczelniach. Stan obecny i perspektywy, red. Z. Kwiasowski, Kraków 2007.
 • Kunikowski J., Zawód nauczyciela i wychowawcy, „Edukacja i dialog” 2005, nr 3.
 • Kuźma J., Nauczyciel przyszłej szkoły, Kraków 2000.
 • Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa 1997.
 • Kwiatkowski St.M., Wyznaczniki drogi zawodowej, [w:] „Edukacja ustawiczna dorosłych” 2017, nr 4.
 • Leksykon Pedagogika, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000.
 • Matuszewski M., Reykowski J., Tomaszewski T., Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa 1967.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996.
 • Okoń W. (red.), Osobowość nauczyciela, Warszawa 1959, 1962.
 • Pedagog – jednej czy wielu dróg? Część 1. Pedagog w teorii, red. T. Zacharuk, Siedlce 2005.
 • Pedagogika (podręcznik dla kandydatów dla nauczycieli), pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1980.
 • Symela K., Tworzenie standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz zbiorów informacji o zawodach – wykład Stefana M. Kwiatkowskiego, [w:] „Edukacja ustawiczna dorosłych” 2017, nr 4.
 • Szlosek F., Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce, Radom 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ccb4775-4ad2-4cc1-9bea-08b1e147af39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.