PL EN


2017 | 16 | 3 | 29-45
Article title

A Brief Comparison of Physical Education and Sport within the Czechoslovak and Polish YMCA in the Interwar Years

Authors
Content
Title variants
PL
Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper looks at the history of physical education and sports in the Czechoslovak and Polish YMCA. As far as physical education and sports are concerned, the two national associations not only developed in a similar way but cooperated in some areas of their activity as well. The two associations were established and began to work together in the 1920s, exchanging printed matter or arranging friendly matches. In the course of time, both of these national associations began to build their own premises equipped with modern sports facilities and their members participated in matches on a regular basis. The origin of the YMCA and the source of money flowing into Czechoslovakia and Poland led to restrictions being placed on both of these national associations as the outbreak of the Second World War drew near. They were later dissolved and were not fully reestablished until the 1990s.
PL
W pracy omawiana jest historia kultury fizycznej i sportu w czechosłowackiej oraz polskiej YMCA. Te dwie krajowe organizacje nie tylko rozwijały się w podobny sposób, ale nawet współpracowały w niektórych obszarach swojej działalności związanej z wychowaniem fizycznym i sportem. Obydwa związki zostały powołane do życia i rozpoczęły współpracę w 1920 roku, wymieniającsię literaturą i organizując mecze towarzyskie. W miarę upływu czasu, stowarzyszenia budowały swoje własne pomieszczenia wyposażone w nowoczesne zaplecze sportowe, a ich członkowie uczestniczyli regularnie w meczach. Pochodzenie YMCA jak i źródło pieniędzy płynących do organizacji w Czechosłowacji i Polsce były, po wybuchu II wojny światowej, powodem ograniczenia działalności obu tych związków krajowych. Współpraca organizacji została zerwana, a jej przywrócenie nastąpiło dopiero w latach 90. XX wieku.
Contributors
 • University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education, Department of Sports Studies
References
 • Chorvát T., Banská Bystrica a šport v rokoch 1918–1938 (vplyv športu a športových spolkov na mesto a spoločnosť Banskej Bystrice v období I. Československej republiky), Banská Bystrica 2005.
 • Černá H., YMCA jako středisko výchovy mládeže v Československu 1919–1951 (Graduation thesis), České Budějovice 2009.
 • Drozdek-Małolepsza T., Participation of polish woman in international competition in team sport games in the interwar period, “Česká kinantropologie” 2016, no. 2, pp. 71–80.
 • First J.A., Cesty kratší i delší, Beroun 2011. Hynek J.V., Sport a tábory YMCA v období první republiky, [in:] J.V. Hynek (ed.), YMCA v proměnách času, Prague 2011.
 • Jaroszewski J., Łuczak M., Kultura fizyczna w programach Łódzkiego Oddziału Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) w latach 1920 – 2002, “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2014, no. 2, pp. 95–113.
 • Kałamacka E., Kultura fizyczna w programach i działalności Związku Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA w latach 1923–1939 (Dissertation thesis), Cracow 1992.
 • Kardas M., Zarys dziejów “Polskiej YMCA” i jej gdyńskiego ogniska w latach 1932–1950, “Zeszyty Gdyńskie (Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni)” 2010, no. 1, pp. 115–136.
 • Konečný J., YMCA: její vznik, dějiny a význam, Prague 1930.
 • Kössl J., Štumbauer J., Waic M., Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury, Prague 2004.
 • Sedliačik I., Od začiatku po začiatok (Činnosť YMCA Banská Bystrica v rokoch 1919–1999), Banská Bystrica 2004.
 • Taft W., Kent F., Newlin W., Harris F., Service with fighting men (An Account of the Work of the American YMCA in the World War I), Volume I, New York 1922.
 • Taft W., Kent F., Newlin W., Harris F., Service with fighting men (An Account of the Work of the American YMCA in the World War I), Volume II, New York 1922.
 • Tlustý T., Historie basketbalového týmu Uncas Praha v meziválečném období, “Studia Kinanthropologica” 2012, no. 3, pp. 332–337.
 • Tlustý T., Historie basketbalového týmu YMCA Praha v meziválečném období, “Studia Kinanthropologica” 2012, no. 2, pp. 137–144.
 • Tlustý T., Pražská YMCA a její meziválečné basketbalové úspěchy, [in:] J. Suchý (ed.), Scientia Movens, Prague 2015, pp. 174–183.
 • Tlustý T., Tělesná výchova a sport na letních táborech organizace YMCA v Československu, “Studia Kinanthropologica” 2013, no. 1, pp. 59–67.
 • Tlustý T., Štumbauer J., Nástin historie atletiky ve sportovním odboru YMCA České Budějovice, “Česká Kinantropologie” 2013, no. 1, pp. 30–43.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ccde366-af51-4a52-bc4a-1363a4d911a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.