PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 249-258
Article title

Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistycznawobec współczesnego świata / Krzysztof Koc. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. – 279, [1] s. ; 24 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 206). – ISBN 978-83-232-3410-4

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Aleksijewicz, S. (2012). Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości. J. Czech (przekład), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Domosławski, A. (2016). Wykluczeni. Wielka Litera, Warszawa.
 • Demick, B. (2011). Światu nie mamy czego zazdrościć. Zwyczajne losy miesz-kańców Korei Północnej. A. Nowakowska (przekład). Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Janus-Sitarz, A. (2009). Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Univer-sitas, Kraków.
 • Koc, K. (2005). Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. „Polonistyka” nr 5.
 • Koc, K. (2006). Filozofia spotkania z Innym w reportażach Ryszarda Kapuś-cińskiego. „Polonistyka” nr 6.
 • Koc, K. (2007). Reportaż na lekcjach języka polskiego jako sztuka integra-cji. [W:] Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gim-nazjach i liceach.(red.) Z. Uryga, R. Jedliński, M. Sienko, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Koc, K. (2017). Szkolna narracja o uchodźcach a formacyjny wymiar edukacji polonistycznej. „Innowacje” nr 6.
 • Kącki, M. (2015). Białystok. Biała siła, czarna pamięć. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Koryś, I. i in. (2018). Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku. Warszawa. https://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/Stan%20Czytelnictwa_2017(online)20_06_2018.pdf (10.11.2018).
 • Markowski, M.P. (2013). Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków.
 • Nussbaum, M.C. (2016). Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje hu-manistów. Ł. Pawłowski (przekład). Warszawa.
 • Rawlence, B. (2017). Miasto cierń. Największy obóz dla uchodźców. S. Kowal-ski (przekład). Wołowiec.
 • Sławek, T. (2016). Edukacja i kultura nadziei. Warszawa.
 • Sweeney, J. (2014). Korea Północna. Tajna misja w kraju wielkiego blefu. M. Halaba (przekład). Warszawa.
 • Tochman, W. (2017). Przyszliśmy z ognia. Kobiety Rohingya i ich uciecz-ka z Mjanmy. „Wysokie Obcasy” z dn. 18.11.2017http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22637944,przyszlismy-z-ognia-kobiety-rohingya-i-ich-ucieczka-z.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ce75c9c-6f5a-44fb-a769-454d55402ec2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.