PL EN


2017 | 18 | 75-87
Article title

WSZYSCY ŚWIĘCI W WIZJACH WYBRANYCH MISTYCZEK ŚREDNIOWIECZNYCH – ŚW. GERTRUDY WIELKIEJ, ŚW. BRYGIDY SZWEDZKIEJ I BŁ. DOROTY Z MĄTÓW

Authors
Title variants
EN
All saints in visions of selected mystics from the Middle Ages – Gertrude the Great, Bridget of Sweden and Dorothea of Montau
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienia związane ze wspólnotą Wszystkich Świętych odnaleźć można w objawieniach średniowiecznych mistyczek – św. Gertrudy Wielkiej, św. Brygidy Szwedzkiej oraz bł. Doroty z Mątów. Św. Gertruda Wielka podkreślała wartość wstawiennictwa wszystkich świętych, dlatego ułożyła litanię ku ich czci. Gertruda zachęcała ludzi, żeby obchodzili pamiątkę swojego chrztu, by w ten sposób odnawiać w sobie świadomość dziecka Bożego. Według Gertrudy Wielkiej ważną rolę w osiągnięciu osobistej świętości mają rozum, wolna wola i osąd sumienia, które decyduje o konkretnych wyborach i postępowaniu. W swoich pismach św. Brygida Szwedzka piętnowała to, co nieświęte, aby każdy wyraźniej rozpoznał to, co święte. Według Brygidy pamięć o wszystkich świętych jest ważna, bo towarzyszą Chrystusowi Królowi podczas sądzenia dusz i na zapowiadanym w Piśmie Świętym Sądzie Ostatecznym. Swoimi pismami św. Brygida walczyła o świętość i poprawę życia innych. Według bł. Doroty z Mątów podstawowym warunkiem na drodze ku wspólnocie Wszystkich Świętych jest przyjmowanie komunii św., czynienie uczynków miłosiernych i modlitwa. Dla bł. Doroty ważne jest naśladowanie przykładu Maryi i świętych. Według bł. Doroty Chrystus woli, żeby modlitwy i prośby kierować bezpośrednio do Boga, natomiast święci mają zajmować się innymi, ważniejszymi sprawami, niż zanoszenie poszczególnych modlitw do samego Chrystusa. Według mistyczek, ludzie, którzy pragną sacrum bez lęku i z otwartością na tajemnicę świętych obcowania powinni w swoim życiu, czerpiąc z ich przeszłości, spoglądać w przyszłość.
EN
The issues related to the community of All Saints can be found in the revelations of the mystics from the Middle Ages – Gertrude the Great, Bridget of Sweden and Dorothea of Montau. Reflecting on the words of Christ, each of these mystics wished to be saint and wanted others to be saint. Gertrude the Great highlighted the value of intercession of all saints. This is why she prepared a litany in honor of All Saints. Gertrude encouraged people to celebrate their baptism in order to renew the awareness of being a child of God. According to Gertrude the Great, a crucial role in our personal holiness playe reason, free will and judgment of conscience which determine our decisions and behaviors. In her works, Bridget of Sweden stigmatizes what is unholy to make sure everyone is able to see what is holy. According to Bridget, it is essential that we remember about All Saints because they accompany Christ the King when judging souls and on the Judgment Day, as the Bible states. In her works, Bridget fought for holiness and improvement of other people’s lives. According to Dorothea of Montau, the primary condition on the way to community of All Saints is following Mary and the saints. As Dorothea claimed, Christ wants us to direct our prayers and pleas straight to God. According to Dorothea, saints are to deal with other more important issues than handing particular prayers to Christ. Mystics held that people who needed sacrum should be courageous and open to saints’ secrets and look into the future.
Year
Volume
18
Pages
75-87
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Brygida Szwedzka, Skarby niebieskich tajemnic to jest Księgi Objawienia Niebieskiego Świętej Matki Brygidy Szwedzkiej, przeł. z łaciny przez zakonnika Braci mniejszych Ojców Bernardynów, Gdańsk 1658, Zamość 21698.
 • Gertruda z Helfty, Ćwiczenia, tłum. B. Chądzyńska, s. M.I. Rosińska, s. M.B. Michniewicz, Kraków 1999.
 • Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości, t. 2, przeł. E. Kędziorek, Kraków 2007.
 • Jan z Kwidzyna, Księga o świętych, przeł. bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.
 • Jan z Kwidzyna, Siedmiolilie, przeł. bp J. Wojtkowski, Olsztyn 2012.
 • Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów, przeł. bp J. Wojtkowski, Lublin 2012.
 • Kowalczyk M., Modlitewnik. Matki Kościoła, Poznań 2012.
 • Leksykon mistyki, red. P. Dinzelbacher, Warszawa 2002.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cfe096f-3944-4e28-8159-20b9a92bf9df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.