PL EN


2013 | 22 | 131-152
Article title

(Nie) bezpieczeństwo świadczenia usług seksualnych. Świadomość ryzyka i konsekwencji pracy w sex-biznesie na przykładzie doświadczeń mężczyzn uwikłanych w prostytucję

Content
Title variants
EN
(Lack of) Safety in the Provision of Sexual Services; Awareness of Risks and Consequences of Working in the Sex Business on the Example of Experiences of Male Individuals Involved in Prostitution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy zjawiska nie stosowania rozmaitych środków bezpieczeństwa przez osoby świadczące usługi seksualne. Dodatkowo zaprezentowano w nim wyniki badań przemocy i nadużyć wśród mężczyzn świadczących usługi seksualne oraz katalog sposobów służących zabezpieczaniu się przed konsekwencjami rozmaitych form przemocy. Nawiązując do koncepcji Melissy Farley autorka sformułowała projekt umowy o usługi seksualne, uwzględniający warunki wykonywania tej pracy w Polsce, wyrażając i uzasadniając zarazem wątpliwość, czy osoby posiadające wiedzę o realiach pracy w sex biznesie zdecydowałyby się na podpisanie zobowiązań zawartych w takiej umowie.
EN
The paper presents a tentative analysis of the phenomenon consisting in the failure to use available protective measures by individuals who provide sexual services. Additionally, it presents the results of research on violence and abuse among male sex workers, as well as the catalogue of measures which they can use as a protection against various forms of violence. Referring to the concept of Melissa Farley, we have formulated a draft agreement for the provision of sexual services, taking into account the conditions of the provision of such services in Poland. At the same time we expressed a justified doubt as to whether any individual aware of the reality of working in the sex business would be willing to accept the commitments included in such agreement.
Year
Volume
22
Pages
131-152
Physical description
Contributors
References
 • Barnard, Marina, Hart, Graham, Church, Stephanie (2000) Client violence against prostitute women working from street and off-street locations: A three city comparison. ESRC Violence Research Programme.
 • Benson, Catherine (1999) Violence against female prostitutes: Experiences of violence, safety strategies and the role of agencies. Loughborough: Loughborough University of Technology.
 • Day, Sophie (2001) Violence in Sex Work. “British Medical Journal” 322 (3): 524-5.
 • Dorais, Michel (2005) Rent Boys. The World of Male Sex Workers. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
 • Farley, Melissa, Isin, Baral, Merab, Kiremire, Sezgin, Ufuk (1998) Prostitution in Five Countries Violence and Post-Traumatic Stress Disorder (South Africa, Thailand, Turkey, USA, Zambia). „Feminism & Psychology” 8 (4): 405-426.
 • Farley, Melissa (2006) Prostitution, Trafficking, and Cultural Amnesia: What We Must Not Know in Order To Keep the Business of Sexual Exploitation Running Smoothly. “Yale Journal of Law and Feminism” 18: 102-136.
 • Faugier, Jean, Sargeant, Mary (1997) Boyfriends, ‘pimps’ and clients. [w:] Graham Scambler, Annette Scambler, red., Rethinking Prostitution: Purchasing Sex in the 1990s. London: Routledge, s. 119-134.
 • Gardian-Miałkowska, Renata (2013) Mity i fakty o prostytucji i jej legalizacji. „Remedium” 4 (242): 22-23.
 • Izdebski, Zbigniew (2012) Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jeffreys, Sheila (2001) Legalizacja prostytucji nie jest rozwiązaniem. „Prawo i Płeć” 3: 34-40.
 • Kinnell, Hilary (2008) Violence and Sex Work in Britain. Cullompton: Willan Publishing.
 • Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 • Kozielecki, Józef (1969) Rozwiązywanie problemów. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Melosik, Zbyszko (2002) Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wolumin.
 • Sosnowska, Magdalena (2011) Programy interwencyjne realizowane w środowisku osób świadczących usługi seksualne w Polsce. „Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej” 12: 127-147.
 • Subway (Pobrano: 1.05.2013 r., z: http://www.subway-berlin.de/?cat=21&lang=pl).
 • Śląska Policja (Pobrano: 25.06.2013 r., z: http://www.slaska.policja.gov.pl/jak-unikac-zagrozen/na-ulicy/).
 • Szewczuk, Włodzimierz (1962) Psychologia: zarys podręcznikowy. Tom 1. Warszawa: Polskie Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Pobrano: 25.06.2013 r., z: http://www.ice.wzp.pl/ ).
 • Walendzik-Ostrowska, Agnieszka (2006) Kilka mitów o prostytucji. „Prawo i Płeć” 8: 35-39.
 • Wijers, Marjan, van Doorninck Marieke (2009) They Get What They Deserve: Labour for Sex Workers. [w:] David V. Canter, Maria Iannou, Donna Youngs, red., Safer Sex in the City. The Experience and Management of Street Prostitution. Farnham: Ashgate Publishing Limited, s. 82-104.
 • Wróblewski, Michał (2012) Zjawisko sponsoringu jako nowa forma dyskryminacji kobiety. Warszawa: Wydział Teologiczny UKSW Sekcja Teologii Pastoralnej.
 • Zuilhof, Wim (1999) Sex for Money between Men and Boys in the Netherlands: Implications for HIV Prevention. [w:] Peter Aggleton, red., Men Who Sell Sex International Perspectives on Male Prostitution. London: UCL Press Limited, s. 23-39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d04810f-dca6-47e7-bfbd-104a540d9013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.