PL EN


2014 | 180 cz 2 | 257-266
Article title

Oblicza racjonalności w ekonomice usług

Content
Title variants
EN
Faces of Rationality in Service Economics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Rationality is a characteristic of any business activity. However, it still constitutes a ground for never-ending consideration, especially in relation to service economics. It is due to the fact that economic laws, which are applied in the field, are subject to rapid changes. The dilemma is establishing defined regularities that carry the traits of scientific generalizations characteristic of the field of services. They are recurrent relations between particular components of a service process. It is duty of a service decision-maker to establish a system of proceedings, which will ensure relatively full realization of preset goals connected with obtaining utility values out of the services at an every stage of the providing process. The aim of this article is to produce depiction of a rationality problem in a service business activity.
Keywords
Year
Volume
Pages
257-266
Physical description
Contributors
References
 • 1.Bochenek M.: Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej. Key Text, Warszawa 1999.
 • 2.Bremond A., Couet J.F., Davie A.: Kompendium wiedzy o socjologii. PWN, Warszawa 2007.
 • 3.Daszkowska M.: Ekonomika i organizacja usług. PWN, Warszawa 1982.
 • 4.Dołęgowski T.: Usługi a konkurencyjność gospodarki. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 • 5.Drucker P.: Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio Emka, Warszawa 2004.
 • 6.Gołata K.: Praktyki racjonalnych decyzji menedżerskich opartych na wątpliwej jakości dane w kontekście systemów zarządzania ryzykiem. "Controlling" 2012, nr 24.
 • 7.Gupta S., Hang Z.J.: Pricing Access Services. "Marketing Science" 2002, Vol. 21, Issue 2.
 • 8.Hall C.S., Lindzey G.: Teorie osobowości. PWN, Warszawa 1990.
 • 9.Kłosiński K.A.: Ekonomia polityczna w mundialnym wymiarze. KUL, Lublin 2012.
 • 10.Kononowicz Ł.: Menedżer strategiem. "Gazeta Bankowa" 2003, nr 23 (763).
 • 11.Laszuk M.: Przedsiębiorczość wewnętrzna. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4.
 • 12.Leibenstein H.: The Supply of Entrepreneurship. Leading Issues in Economic Development. Oxford University, Press, New York 1995.
 • 13.Maruszewski T.: Czy coś się dzieje po pierwszych 200 milisekundach? W: Psychologia umysłu. Red. Z. Piskorz, T. Zaleśkiewicz. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • 14.Nalepa K.F.: Proces decyzyjny. Czynniki osobowościowe wpływające na podejmowanie decyzji. http://www.nf.pl/Artykul/5827/Proces-decyzyjny/
 • 15.Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Red. E. Kieżel. PWE, Warszawa 2004.
 • 16.Senda J.: Podstawowe aspekty racjonalności zachowań konsumenckich. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, nr 2.
 • 17.Skąpska E.: Ekonomiczny wymiar wieloaspektowego podejścia do przedsiębiorczości usługowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009, nr 145.
 • 18.Stefanowicz B.: Informacja. Wiedza. Mądrość. GUS, Warszawa 2013.
 • 19.Stein G.R., Pinchot G.: Building an Intelligent Organization. "Association Management" 1995, Vol. 11.
 • 20.Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. Delfin, Lublin 1991.
 • 21.Tiwary R.S.: Decision Making. "Research Starters - Business" 2008.
 • 22.Veblen T.: Teoria klasy próżniaczej. Muza, Warszawa 2008.
 • 23.Zacher L.: Racjonalność myślenia, decydowania i działania - pytania i wątpliwości. W: Racjonalność myślenia, decydowania i działania. Red. L. Zacher. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d05fd49-42ce-4c3e-8daf-828d6731bda7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.