PL EN


2012 | 10 | 159-164
Article title

Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza

Authors
Content
Title variants
EN
The best practices form Europe for Mazovia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestie polaryzacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Brandenburgi, Île-de-France i Hagi. Wśród zdiagnozowanych na ich obszarach problemów znalazły się m.in.: szybko rosnąca liczba ludności obszarów metropolitalnych, deficyt mieszkań, presja urbanistyczna na tereny zielone, zagrożenie powodziowe, a także dysproporcje w wysokości dochodów ich mieszkańców. Do zaproponowanych przez regiony rozwiązań tych problemów należą: wyznaczanie sektorowych obszarów specjalizacji oraz kluczowych obszarów wzrostu, podpisywane na różnych szczeblach władzy umowy, fundusz solidarnościowy, ujednolicona taryfa biletowa na komunikację zbiorową, czynny udział władz regionu w rynku nieruchomości, powołanie rady zajmującej się kwestią ochrony przeciwpowodziowej, a w końcu skupienie budownictwa w okolicy szlaków systemu transportu publicznego. Wyzwania zaprezentowanych regionów znajdują swoje odzwierciedlenie w problemach Mazowsza. Województwo to charakteryzuje się m.in. dużymi dysproporcjami w poziomie PKB per capita, liczbie ludności oraz dostępie do infrastruktury transportowej. Na bazie dobrych praktyk implementowanych przez regiony Brandenburgi, Île-de-France i Hagi zaproponowano więc pewne rozwiązania warte zastosowania w kontekście trwającej właśnie aktualizacji dwóch najważniejszych dokumentów strategicznych Mazowsza.
EN
The article discusses the issue of socio-economic polarization in the Brandenburg, Île-de-France and Hague regions. The problems observed in these areas include: rapidly growing metropolitan area populations, housing deficits, urban pressure on green areas, flood risk and income disparities among inhabitants. Among the solutions to these problems proposed by the regions are determining the sectors in which specialization is to take place and identifying core regional growth areas, signing agreements, creating a solidarity fund, implementing an integrated public transport ticket system for the entire region, active participation on the part of the authorities in the real estate market, establishing water boards dealing with flood protection and finally constructing new apartments and office buildings in neighbourhoods easily accessible by public transport. The challenges faced by the regions discussed in the article are reflected in the problems of Mazovia. The region is characterized by large disparities in level of GDP per capita, the number of inhabitants and access to transport infrastructure. On the basis of best practices implemented by the Brandenburg, Île-de-France and Hague regions, some solutions for Mazovia are proposed. They should come in useful especially in the context of the current process of updating two key strategic regional documents.
Year
Issue
10
Pages
159-164
Physical description
Dates
published
2012-08
Contributors
author
  • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d0691a5-07b6-4a12-ad82-3bb417be505c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.