PL EN


2018 | 5 | 25-36
Article title

Główne składowe rozwoju inteligentnego Polski

Content
Title variants
EN
Principal components of the smart development of Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W systemie STRATEG, utworzonym przez GUS na potrzeby monitorowania polityki spójności, zgromadzono ponad 300 wskaźników do pomiaru rozwoju inteligentnego. Z uwagi na dużą liczbę zmiennych zasadne wydaje się zbadanie możliwości konstrukcji wskaźników syntetycznych jak najlepiej reprezentujących zmienne pierwotne. Celem badania, które przeprowadzono na podstawie danych z baz STRATEG i BDL za 2015 r., jest wskazanie — dzięki zastosowaniu analizy czynnikowej — głównych składowych rozwoju inteligentnego w Polsce, informujących o najważniejszych obszarach charakteryzowanych przez wskaźniki rozwoju inteligentnego. W efekcie uzyskano siedem głównych składowych, łącznie wyjaśniających ponad 94% wariancji pierwotnego zbioru wskaźników, dla których zaproponowano merytoryczną interpretację.
EN
The STRATEG system created by Statistics Poland for monitoring cohesion policy, contains more than 300 indicators for measuring smart development. Due to a large number of variables, it seems appropriate to examine the possibility of constructing synthetic indicators that best represent the primary variables. The aim of this study, which was conducted on the basis of data for 2015 from the STRATEG and BDL databases, is to identify, owing to the use of factor analysis, the main components of smart development in Poland, informing about the most important areas characterised by the indicators of smart development. As a result 7 main components were obtained, which together account for more than 94% of variance from the original set of indicators and for which a substantive interpretation was proposed.
Year
Issue
5
Pages
25-36
Physical description
Dates
published
2018-05-28
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
  • Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  • Kim, J. O., Mueller, C. W. (1978a). Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issues. Beverly Hills: Sage.
  • Kim, J. O., Mueller, C. W. (1978b). Introduction to Factor Analysis. What it is and How to do it. Beverly Hills: Sage.
  • Walesiak, M., Gatnar, E. (red.). (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Zakrzewska, M. (1994). Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d11640a-5b9d-4153-9b13-c777c3ea3e05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.