PL EN


2017 | 2(351) | 77-93
Article title

Volatility of milk prices and the formation of the surplus on the self-financing of investments in dairy farms

Authors
Content
Title variants
Zmienność cen mleka a kształtowanie się nadwyżki na samofinansowanie inwestycji w gospodarstwach mlecznych
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article is devoted to research on the development of the surplus on the self-financing of investments in farms specialising in milk production. The study used model farms built on the basis of FADN information on average production and economic parameters of average dairy farms. In order to obtain the distribution of the expected value of the surplus on self-financing of investments, the milk price was given stochastic character and simulations using the Monte Carlo method were concluded. The results show that for all farms the average expected value of the surplus in 2016-2020 will be lower than in 2013. The level of surplus in the smallest farms can only allow for investments with a very low value. Economically stronger farms will be able to increase their production capacity by development investments.
PL
Artykuł został poświęcony badaniom na temat kształtowania się nadwyżki na samofinansowanie inwestycji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego. Do badań wykorzystano gospodarstwa modelowe zbudowane na podstawie informacji FADN o średnich parametrach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych. Nadano stochastyczny charakter cenie mleka i przeprowadzono symulacje metodą Monte Carlo w celu uzyskania rozkładu wartości oczekiwanej nadwyżki na samofinansowanie inwestycji. Wyniki wskazują, że we wszystkich gospodarstwach średnia wartość oczekiwana nadwyżki będzie w latach 2016-2020 niższa niż w 2013 r. Poziom nadwyżki w gospodarstwach najmniejszych może pozwolić jedynie na inwestycje o bardzo niskiej wartości. Gospodarstwa silniejsze ekonomicznie będą w stanie zwiększać swój potencjał produkcyjny przez inwestycje rozwojowe.
Contributors
 • Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. K. Janickiego 31, 71-270 Szczecin, Poland, Ewa.Koloszycz@zut.edu.pl
References
 • Abramczuk, Ł., Augustyńska-Grzymek, I., Czułowska, M., Jabłoński, K., Skarżyńska, A., Żekało, M. (2014). Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2013-2014. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Baer-Nawrocka, A., Kiryluk-Dryjska, E. (2010). Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych). Wieś i Rolnictwo, 148(3), s. 135-47.
 • El Benni, N., Finger, R. (2013). Gross revenue risk in Swiss dairy farming. Journal of Dairy Science, 96(2), s. 936-948.
 • European Commission (2015). Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025. Brussels: European Commision.
 • Felczak, T. (2015). Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2(74), s. 3-91.
 • Felczak, T., Domańska, T. (2014). Struktura i poziom zadłużenia a efektywność indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2(3), s. 5-18.
 • Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2015). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2013 roku. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Grzelak, A. (2014). Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(340), s. 45-64.
 • Helming, J.F.M., van Berkum, S. (2008). Effects of abolition of the EU milk quota system for Dutch agriculture and environment. Referat wygłoszony na: 12th EAAE Congress "People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies", Gent.
 • Hemme, T. (red), (2015). Dairy Report 2015. Kiel: IFCN Dairy Research Center.
 • Kaczocha, E., Świtłyk, M., Budde, H.J. (2003). Ryzyko polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w warunkach integracji z Unią Europejską. Acta Agraria et Silvestria: Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna, t. 40, s. 339-346.
 • Kołoszycz, E., Wilczyński, A. (2015). Variability of farm income in plant production farms in the perspective of Common Agriculture Policy reform. EJPAU, 18(1). Pobrano z: http://www.ejpau.media.pl/volume18/issue1/abs-07.html.
 • Kusz, D. (2008). Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, s. 63-72.
 • Kusz, D. (2014). Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe SERiA, nr 16(2), s. 154-159.
 • Majewski, E., Wąs, A., Guba, W., Dalton, G. (2007). Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 93(2), s. 98-106.
 • Malak-Rawlikowska, A. (2006). Kwotowanie produkcji mleka i jego skutki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 93(1), s. 25-36.
 • Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2009). Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych. Problemy Rolnictwa Światowego, nr 9(24), s. 119-127.
 • Mądra, M. (2011). Źródła finansowania a strumienie przepływów pieniężnych w towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywności, nr 89, s. 17-35.
 • McDonald, R., Shalloo, L., Pierce, K.M., Horan, B. (2013). Evaluating expansion strategies for startup European Union dairy farm businesses. Journal of Dairy Science, nr 96(6), s. 4059-4069.
 • Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Neyhard, J., Tauer, L., Gloy, B. (2013). Analysis of price risk management strategies in dairy farming using whole-farm simulations. Journal of Agricultural and Applied Economics, nr 45(2), s. 313-327.
 • Patton, M., Binfield, J., Moss, J., Kostov, P., Zhang, L., Davis, J., Westhoff, P. (2008). Impact of the abolition of EU milk quotas on agriculture in the UK. Referat wygłoszony na: 107th EAAE Seminar "Modelling of Agricultural and Rural Development Policies", Sevilla.
 • Podstawka, M. (2000). Finanse w rolnictwie. Warszawa: Wieś Jutra.
 • Patton, M., Binfield, J., Moss, J., Kostov, P., Zhang, L., Davis, J., Westhoff, P. (2008). Impact of the abolition of EU Potori, N., Kovács, M., Vásáry, V. (2013). The Common Agricultural Policy 2014-2020: an impact assessment of the new system of direct payments in Hungary. Studies in Agricultural Economics, nr 115, s. 118-123.
 • Seremak-Bulge, J. (red.), (2015). Rynek rolny. Warszawa: IERiGŻ.
 • Shalloo, L., Dillon, P., Rath, M., Wallance, M. (2004). Description and validation of the Moorepark Dairy System Model. Journal of Dairy Science, nr 87(6), s. 1945-1959.
 • Stachak, S. (1998). Ekonomika agrofirmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sulewski, P., Czekaj, S. (2015). Zmiany klimatyczne oraz instytucjonalne a przewidywane wyniki ekonomiczne gospodarstw. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 74-100. DOI: 10.5604/00441600.1148656.
 • Wilczyński, A., Kołoszycz, E., Świtłyk, M. (2016). Income of small farms in Poland in the years 2013-2020. Rural Areas and Development, vol. 13, s. 133-147.
 • World Bank Group (2016). Commodity Markets Outlook, April. Washington: World Bank
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d142200-b008-4c3f-bb95-ba971cbaec42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.