Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 42-58

Article title

Konwencjonalne zwroty wykrzyknikowe (quasi-religijne) ze składnikiem Bóg, Jezus, Matka Boska itp. w utworach Władysława Orkana

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Conventional quasi-religious interjections with the component Bóg [God], Jezus [Jesus], Matka Boska [Mother of God] etc. in writings by Władysław Orkan

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

 • Burszta W.J., 1991, Mowa magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury, [w:] Język a Kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław: Wiedza o Kulturze, s. 93–104.
 • Engelking A., 1991, Rytuały słowne w kulturze ludowej. Próba klasyfikacji, [w:] Język a Kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław: Wiedza o Kulturze, s. 75–85.
 • Grzegorczykowa R., 2001, O specyficznych funkcjach wypowiedzi religijnych, „Etnolingwistyka” 13, s. 77–84.
 • Kobylińska J., 1997, Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków.
 • Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.
 • Stomma L., 1986, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa.
 • Wierzbicka A., 1996, Między modlitwą a przekleństwem: O Jezu! i podobne wyrażenia na tle porównawczym, „Etnolingwistyka” 8, s. 25–37.
 • Zaleski J., 1963, Rozwój form wołacza żeńskich rzeczowników osobowych typu Marysia, Anulka, paniusia, „Onomastica” 8, s. 261–291.
 • Zaleski J., 1970a, Mianownik w funkcji wołacza u rzeczowników męskich, Sprawozdania z posiedzeń Oddziału PAN w Krakowie, s. 507–509.
 • Zaleski J., 1970b, „Panie majster, proszę waści…”, czyli mianownik w funkcji wołacza u rzeczowników męskich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 18. Prace Językoznawcze”, t. I, s. 133–143.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d16ce7a-d1cd-4976-b96c-60c2cee6cd05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.