PL EN


Journal
2002 | 1(9) | 7-36
Article title

Kontekst filozoficzno-kulturowy współczesności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze zagadnienie może stanowić doskonały przedmiot kilkudniowych obrad i sympozjów. Implikuje ono bowiem bardzo obszerną i wielowymiarową problematykę, nie tylko filozoficzną. Trudno zatem w kilku słowach przybliżyć i scharakteryzować naszą kulturę i cywilizację, zwłaszcza w jej relacji do godności osoby ludzkiej i jej epistemologicznego wymiaru bytowania. Z konieczności zostanie ono zacieśnione do kontekstu kulturotwórczego, związanego z refleksją filozoficzną, która, będąc racjonalnym namysłem nad zastaną przez człowieka rzeczywistością, rości sobie niejednokrotnie prawo do kreatywizmu epistemologicznego, a przynajmniej aksjologicznego. Znane i rozumiane są znaczenia pojęć: „filozofi a” i „kultura”. Terminem szerszym znaczeniowo jest pojęcie „kultury”, która dotyczy wszelkiej duchowej, racjonalnej i materialnej twórczości ludzkiej. Twórczość ludzka wypływa jednak z pewnych inspiracji aksjomatycznych obecnych w systemie poznawania i oceniania świata. Wizja filozoficzna, ale i religijna, jest tu więc nieodzowna. Albowiem nie tylko refleksja filozoficzna wpływa na obraz kultury i kształtowania się całej cywilizacji. Swoje poczesne miejsce ma także nauka, której rozwój w dużej mierze odpowiada podstawowym tendencjom filozoficznym i kulturowym.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
7-36
Physical description
Dates
published
2002-12-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d24d851-e3c5-41ee-b86c-438b706f56a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.