Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 112 | 1 | 230-234

Article title

Na mostach Irzykowskiego. Rec.: Sylwia Panek, Mosty Karola Irzykowskiego. Poznań 2019

Authors

Title variants

EN
On Irzykowski’s Bridges. Review: Sylwia Panek, Mosty Karola Irzykowskiego. Poznań 2019

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja omawia książkę Sylwii Panek poświęconą „mostom” Karola Irzykowskiego, czyli jego spotkaniom jako krytyka literatury i kultury z twórcami polskiego modernizmu (Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska, Wilhelm Feldman), z antropologiem Georgiem Simmlem oraz teoretykiem Wiktorem Szkłowskim. Przedstawiając dialogi Irzykowskiego z myślą cudzą, Panek rekonstruuje koncepcje literatury Irzykowskiego i jego warsztat jako krytyka. Tę prezentację i analizę autorka recenzji ocenia wysoko.
EN
The review discusses Sylwia Panek’s book on Karol Irzykowski’s “bridges,” i.e. his encounters as a literary and cultural critic with the founders of the Polish modernism (Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska, Wilhelm Feldman), with the anthropologist Georg Simmel, and with the theoretician Viktor Sklovsky. Presenting Irzykowski’s dialogues with someone else’s thought, Panek reconstructs the writer’s conceptions of literature and his workshop as a critic. The reviewer fully appreciates Panek’s presentation and analysis.

Keywords

Year

Volume

112

Issue

1

Pages

230-234

Physical description

Dates

printed
2021-03-26

Contributors

author
  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d2aab75-ac2d-4a71-a32d-da303086d1bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.