PL EN


2015 | 37 | 187-201
Article title

Anny Kamieńskiej myślenie o odchodzeniu i śmierci

Content
Title variants
EN
Kamieńska’s Considerations on Transiency and Death
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Anna Kamieńska (1920-1986) jest poetką, która dużą część swojej twórczości poświęciła refleksji nad przemijaniem i śmiercią. Jej poezja zawiera liczne odniesienia do pytań i obaw człowieka związanych z koniecznością umierania. Warsztat Kamieńskiej opiera się na codziennym życiu i doświadczeniu; cechuje go finezja oraz oryginalność myśli. Samo ujęcie tematyki jest interesujące również z teologicznego punktu widzenia jako ilustracja podstawowych prawd o człowieku i jego losie, a także pewnych intuicji współczesnej teologii. Homo meditans konfrontuje się z tematem śmierci, podejmując wiele aspektów: doświadczenie bycia opuszczonym przez całą rzeczywistość tworzącą kontekst życia człowieka, śmierć jako głębię zawierającą sens indywidualnego życia i jego rzeczywiste spełnienie, śmierć jako spotkanie z Bogiem będącym ostatecznym dawcą pełni. Śmierć jest niemożliwym do opisania w pełni wydarzeniem życia człowieka. Każdy zaś doświadczy wyłącznie własnej śmierci. Niemniej również śmierć innych stanowi lekcję, która pozwala na przygotowanie się do własnej śmierci. Śmierć jest zakorzeniona bardzo głęboko w każdej chwili życia i ostatecznie w niej się zaczyna – cała egzystencja człowieka zmierza do swojego końca, począwszy od narodzin. Zagadnienie śmierci dotyka również kwestii nieśmiertelności. Jej rozumienie oparte jest na istocie miłości. Nieśmiertelność stanowi rodzaj miłości, która z własnej natury nie przyjmuje możliwości końca.
EN
Anna Kamieńska (1920-1986) is a Polish poetess who dedicated much of her work to the reflection on transiency and death. Her poetry contains many references to human questions and fears connected with the necessity of passing away. Kamieńska’s workshop is based on everyday life and experience, and is marked by great finesse as well as originality of thought. Homo meditans confronts the issue of death in numerous aspects: as the experience of being abandoned by the whole reality which constitutes the life of a person, depth which contains the most intimate sense of an individual life and its real fulfilment, the meeting with God who is the ultimate giver of fullness. As such, death is an indescribable event of human life. Everyone will experience only their own death. Nevertheless, the death of others is a lesson which helps to prepare oneself for one’s own final passage and to understand its meaning. Death is rooted very deeply in every singular moment of life. The whole of existence heads to its end from the very beginning. The question concerning death also touches another problem: immortality. It can be resolved only by reconsideration of the essence of love. Immortality is a permanent kind of love which in its very nature does not accept the possibility of an end.
Year
Issue
37
Pages
187-201
Physical description
Contributors
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Balthasar, H.U. von, Eschatologia w naszych czasach, Kraków 2008.
 • Cantalamessa, R., Siostra Śmierć, Kraków 1994.
 • Ferdek, B., Eschatologia Taboru, Świdnica 2005.
 • Kamieńska, A., Biały rękopis, Warszawa 1970.
 • _____, Dwie ciemności i wiersze ostatnie, Poznań 1989.
 • _____, Herody, Warszawa 1972.
 • _____, Milczenia i psalmy najmniejsze, Warszawa 1986.
 • _____, Notatnik 1965-1972, Poznań 1988.
 • _____, Notatnik 1973-1979, Poznań 1987. _____, Poezje wybrane, Warszawa 1959. _____, Rzeczy nietrwałe, Warszawa 1963.
 • _____, Wiersze jednej nocy, Warszawa 1981.
 • _____, W pół słowa, Warszawa 1983.
 • _____, Źródła, Warszawa 1962.
 • Liturgia godzin, tom I, Poznań 1982.
 • Pieper, J., Śmierć i nieśmiertelność, Paryż 1970.
 • Siemianowski, A., Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka, Gniezno 1992.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w tenże: Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002.
 • Stinissen, W., Ja nie umieram – wstępuję w życie, Poznań 2002.
 • Wensing, M., Śmierć i przeznaczenie człowieka według Biblii, Warszawa 1997.
 • Zarębianka, Z., Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków 1993. Zuccaro, C., Teologia śmierci, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d2d898f-6309-48d0-a871-8ac6a5326ccd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.