PL EN


2015 | 6 | 3 | 10
Article title

Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów

Content
Title variants
EN
Analysis of crime rate determinants in the subregions of Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy analizowano zależności między wybranymi charakterystykami społeczno – ekonomicznymi, demograficznymi i środowiskowo – przestrzennymi a natężeniem przestępstw stwierdzonych w podregionach. Do identyfikacji zależności wykorzystane zostały modele ekonometryczne. W celu zredukowania liczby zmiennych objaśniających zastosowano metodę Warda. Zwrócono uwagę na problem wyboru zmiennych objaśniających. Porównano modele, w których wyboru zmiennych objaśniających (reprezentantów poszczególnych grup) dokonano za pomocą różnych metod. Najlepszym dopasowaniem do danych empirycznych charakteryzował się model, w którym jako reprezentantów poszczególnych grup wybrano zmienne najsilniej skorelowane ze zmienną objaśnianą. Najgorszym dopasowaniem do danych empirycznych charakteryzował się model, w którym reprezentantów poszczególnych grup wybrano metodą środka ciężkości.
EN
The aim of this article is to examine relationships between crime rate and socio – economic, demographic and environmental factors in the subregions of Poland. There was used Ward’s method to reduce number of factors and make a choice of explanatory variables used in econometric models. There were compared results of different methods of choice explanatory variables. The worst fitted to empirical data was model where explanatory variables were chosen using gravity center method.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d3051f5-f832-44ca-8d1f-6a6510ec5178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.