PL EN


Journal
2013 | 4(42) | 60-71
Article title

Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie oceny spółek deweloperskich notowanych na GPW

Content
Title variants
EN
Multivariate comparative analysis as a toolto evaluate the development of companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The diversity and multiplicity of information associated with investment in the stock market can cause problems with the proper understanding of the analyzed phenomena. In particular it refers to small investors who invest directly in stocks. Therefore, evaluating the financial condition of listed companies is very important, hence the need to use methods that will simplify and thus make stock market analysis easier. This paper presents an attempt to apply the selected financial ratios for the classification of 17 real estate companies listed on the Warsaw Stock Exchange into groups characterized by a similar economic condition. In the study multidimensional comparative analysis was used, i.e. Ward’s method and the method of k-means. The analysis was carried out in the period 2010-2012. In the experiment it was proved that using Ward’s method could identify companies with the weakest condition.
Journal
Year
Issue
Pages
60-71
Physical description
References
 • Desarbo W.S., Corroll J.D., Clark L.A., Green P.E., Synthesized clustering: A method for amalgamating alternative clustering bases with differential weighting of variables, “Psychometrika” 1984, vol. 49, nr 1, s. 57-78.
 • Figura P., Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych, Wydawnictwo CeDeWu, 2012.
 • Friedman J.H., Meulman J.J., Clusterinng objects on Subsets Attributes, “Journal of Classification” 1995, vol. 12, s. 113-136.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 • Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Korol T., Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Polska SA, 2013.
 • Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001.
 • Majewski S., Grupowanie funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metod klasyfikacji klasycznej i rozmytej, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2005.
 • Myung-Hoe Huh, Yong B. Lim , Weighting variables in K-means clustering, “Journal of Applied Statistics” 2009, vol. 36, Issue 1, s. 67-78.
 • Nowak-Czarnocka A., Statystyczne metody wyboru spółek w aspekcie wysokich stóp zwrotu, „Studia i Prace” 2013, s. 31-55.
 • Piramuthu S., Evaluating feature selection methods for learning in data mining applications, “European Journal of Operational Research” 2005, vol. 156, Issue 2, s. 483-494.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1997.
 • Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, TNOiK, Toruń 2002.
 • Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. 1, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d39f153-fede-4dda-8954-7904a22faa14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.