PL EN


2018 | 67 | 189-197
Article title

Символика растений в польской народной традиции. Злаки [Rew.: Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, t. 3: Rośliny, cz. 1: Zboża, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 404 s.]

Content
Title variants
EN
The symbolism of plants in the Polish folk tradition. Cereals [Rew.: Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, t. 3: Rośliny, cz. 1: Zboża, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 404 s.]
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The author highly appreciates the first issue of the third volume of the fundamental “Dictionary of folk stereotypes and symbols” (ed. prof. E. Bartminsky), dedicated to the symbolism of plants. This issue presents rich materials (language, folklore, ethnographic) related to cereals, which in the popular perception have a mythological interpretation, the daily bread is God’s gift, endowed with sacred significance.
Year
Issue
67
Pages
189-197
Physical description
recenzja
Contributors
 • Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, smtolstaya@yandex.ru
References
 • Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniĭ RAN, vol. 6 (2010), part 1: Ėtnobotanika: rasteniia v iazyke i kul’ture, eds. V. B. Kolosova, A. B. Ippolitova.
 • Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniĭ RAN, vol. 13 (2017), part 2: Ėtnobotanika: rasteniia v iazyke i kul’ture, eds. N. N. Кazanskiĭ, V. B. Kolosova.
 • Babik Z., 2008, Pojednanie z lasem. W stulecie „argumentu fl orystycznego” w slawistycznych badaniach etnogenetycznych (1908–2008), Krakόw.
 • Bartmiński J., 1988, Słownik ludowych stereotypów językowych. Założenia ogólne, „Etnolingwistyka”, t. 1, s. 11–34.
 • Bilje u tradiciоnalnоj kulturi Srba: priručnik fоlklоrne bоtanike, eds. Z. Кaranоv i ć, J. J о k i ć, Nоvi Sad: Filоzоfski fakultet, 2010.
 • Bilje u tradiciоnalnоj kulturi Srba: priručnik fоlklоrne bоtanike, eds. Z. Кaranоv i ć, J. J о k i ć, Nоvi Sad: Filоzоfski fakultet, 2013.
 • Bilje u tradiciоnalnоj kulturi Srba: priručnik fоlklоrne bоtanike, ed. Z. Кaranоvić, Nоvi Sad: Filоzоfski fakultet, 2014.
 • Čižmárová M., 2008, Nominačné modely v botanickom názvosloví, Prešov.
 • Gоra ljiljanоva (Biljni svet u tradiciоnalnоj kulturi Srba). Zbоrnik radоva, eds. Z. Кaranоv i ć, J. D r a ž i ć, Beоgrad: Univerzitetska bibliоteka „Svetоzar Markоvić”, 2016.
 • Ippolitova A. B., 2008, Russkie rukopisnye travniki XVII-XVIII vekov. Issledovanie fol’klora i ėtnobotaniki, Moskva: „Indrik”.
 • Kolosova V. B., 2009, Leksika i simvolika slavianskoĭ narodnoĭ botaniki, Moskva: „Indrik”.
 • Konovalova N. I., 2001, Narodnaia fi tonimiia kak fragment iazykovoĭ kartiny mira, Ekaterinburg.
 • Marczewska M., 2002, Drzewa w języku i kulturze, Kielce.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., 2000, Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin.
 • Nowakowska A., 2005, Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław.
 • Piekarczyk D., 2004, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin.
 • Rogowska-Cybulska E., 1998, Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, Gdańsk.
 • Rogowska-Cybulska E., 2005, Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Gdańsk.
 • Sabadosh I., 2014, Istoriia ukraїns’koї botanichnoї leksyky (XIX – pochatok XX st.), Uzhgorod.
 • Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980.
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, t. 1: Kosmos. Cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996; Cz. 2: Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999; Cz. 3: Meteorologia, Lublin 2012; Cz. 4: Świat, światło, metale, Lublin 2012.
 • Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław, 2001. (Język a Kultura; 16).
 • Szcześniak K., 2008, Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk.
 • Szot-Radziszewska E., 2005, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Warszawa.
 • Tolstaia S. M., (rev.), 1997, Slovar’ narodnykh stereotipov i simvolov, vol. 1: Kosmos, part 1, „Zhivaia starina”, no. 4, pp. 52–53.
 • Tolstaia S. M., (rev.), 2000, Slovar’ narodnykh stereotipov i simvolov, vol. 1: Kosmos, part 2, „Zhivaia starina”, no. 2, pp. 58–59.
 • Tolstaia S. M., (rev.), 2014, Slovar’ narodnykh stereotipov i simvolov, vol. 1: Kosmos, part 3–4, „Slavianovedenie”, no. 6, pp. 104–109.
 • Waniakowa J., 2012, Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin na tle słowiańskim, Krakόw.
 • Коdоvi slоvenskih kultura, Iss. 1: Biljke, ed. D. Аjda č i ć, Beоgrad, 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d402627-6a5c-4c4f-88d4-337791dd33d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.