PL EN


2012 | 3 | 66-68
Article title

Choroba Parkinsona – postępowanie pielęgnacyjno-rehabilitacyjne wobec chorego na chorobę Parkinsona.

Content
Title variants
EN
Parkinson’s disease – nursing and rehabilitation proceedings against the patient with Parkinson’s disease.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Parkinsona jest samoistną, powoli postępującą zwyrodnieniową chorobą układu nerwowego. Dotyczy głównie osób starszych, a średni wiek zachorowalności wynosi 58 lat. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety i dotyczy coraz większej liczby osób. Według WHO, na świecie jest 5 mln chorych na tę chorobę. Do głównych objawów zaliczamy: drżenie spoczynkowe, spowolnienie ruchowe oraz sztywność mięśni. Mechanizm jej powstawanie nie został wyjaśniony, ale proces zwyrodnieniowy dotyczy jąder podkorowych, a zwłaszcza istoty czarnej i dochodzi do zachwiania układu dopaminergicznego, a w konsekwencji do destabilizacji w innych układach neuroprzekaźnikowych. Postępowanie terapeutyczne w chorobie Parkinsona jest bardzo złożone i powinno uwzględniać nie tylko farmakoterapie, ale także inne rodzaje oddziaływań na chorego i chorobę, takie jak: rehabilitacje, odpowiedni tryb życia oraz właściwą dietę, a także edukację i wsparcie zarówno chorych, jak i ich rodzin. Celem pracy jest przedstawienie problemu zdrowotnego chorych na chorobę Parkinsona oraz postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne wobec chorego na chorobę Parkinsona.
EN
Idiopathic Parkinson’s disease is a slowly progressive degenerative disease of the nervous system. This concerns mainly the elderly, and the average age of incidence is 58 years. There is a higher rate of Parkinson’s disease in men than women and it concerns an increasing number of people. According to WHO, there are five million people suffering from this disease in the world. The main symptoms are following: tremor at rest, slowness of movement and muscle stiffness. The mechanism of its formation has not been elucidated, but the degenerative process concerns the basal ganglia, particularly the substantia nigra and comes to erode the dopaminergic system and consequently to the destabilization of other neurotransmitter systems. Therapeutic treatment for Parkinson’s disease is complex and should include not only pharmacotherapy, but also other types of impacts on patient and disease, such as rehabilitation, appropriate lifestyle and diet as well as education and support to both patients and their families. The aim of this work was to present a health problem in patients with Parkinson’s disease as well as nursing procedures to a patient with Parkinson’s disease.
Year
Issue
3
Pages
66-68
Physical description
Contributors
  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
  • Cikurel K, Bahra A, Turner Ch. Neurologia. Seria Crash Course. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2007.
  • Członkowska A, Członkowski A. Leczenie w neurologii. Kompendium. Wyd. II rozsz. i uakt. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.
  • Friedman A. Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2005.
  • Kózka M, Płaszewska-Żywko L, red. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009.
  • Prusiński A. Neurologia praktyczna. Wyd. II uzup. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003.
  • Rajtar-Cynke G, red. Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007.
  • Sobów T, Sławek J, red. Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3d41c734-ee62-4694-8de2-44351a56de7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.